Amerikanen vertrouwen China niet

Nieuws

Amerikanen vertrouwen China niet

Jim Lobe

19 september 2012

Amerikanen zien de opkomst van China vooral als een economische bedreiging en niet direct als een militaire. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van verschillende denktanks.

De elite, inclusief de overheid, zakenmensen, academici en mediamensen, maakt zich minder zorgen dan de doorsnee Amerikaan.

Een meerderheid van het publiek (66 procent) en de elite (80 procent) ziet China vooral als concurrent en niet zozeer als vijand. Twee derde van beide groepen gelooft echter dat de Aziatische reus “niet te zeer” of “helemaal niet” te vertrouwen is.

Voormalige Amerikaanse militairen zijn het meest kritisch over China. De helft van hen vindt dat president Barack Obama zich op verschillende terreinen niet stevig genoeg opstelt ten opzichte van Beijing.

Onder het algemene publiek blijken jongeren China minder snel als “vijand” te zien dan ouderen.

Presidentsverkiezingen

Het publiek ziet China eerder als een economische dan een militaire dreiging. Negenenvijftig procent van de respondenten zei zich het meest zorgen te maken over de economische kracht van China. Slechts 28 procent noemt de militaire macht als grootste zorg over een opkomend China.

Op de vraag welk land het grootste gevaar vormt voor de Verenigde Staten, zei 26 procent van het publiek echter dat dit China is. Slechts 16 procent noemde Iran en 13 procent Noord-Korea. Iran werd wel door een meerderheid van de overheidsfunctionarissen, zakenlieden en mediaprofessionals genoemd als grootste gevaar. Vijftig procent van de gepensioneerde militairen noemde China.

De Amerikaanse houding ten opzichte van China is een van de weinige buitenlandse onderwerpen die invloed kunnen hebben op de presidentiele race tussen Obama en zijn Republikeinse uitdager, Mitt Romney. De Republikeinen beschuldigen Obama er in een serie tv-spots van dat hij zich te slap opstelt ten opzichte van de Chinese handelspolitiek.

Klaarblijkelijk als antwoord daarop, diende de regering afgelopen maandag een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de subsidiering door Beijing van exportauto’s en auto-onderdelen. De Amerikaanse Handelsvertegenwoordiging (USTR) suggereerde dat Washington binnenkort de tarieven op Chinese autobanden zal aanpassen.

Het onderzoek, dat gesponsord werd door het Pew Research Center, de Carnegie Endowment for International Peace, het Kissinger Instituut voor China en de Verenigde Staten, en het Wilson International Center for Scholars, is gebaseerd op gesprekken die in mei gevoerd zijn. Er werden meer dan duizend mensen uit vijftig staten bevraagd. Ook werden er 305 interviews per telefoon en internet gehouden met buitenlandexperts en veiligheidsexperts.