Meer en meer Amerikanen bezorgd over klimaatverandering

Nieuws

Meer en meer Amerikanen bezorgd over klimaatverandering

Meer en meer Amerikanen bezorgd over klimaatverandering
Meer en meer Amerikanen bezorgd over klimaatverandering

IPS

22 maart 2016

De Amerikanen zijn plots heel wat bezorgder geworden over de klimaatverandering. Nooit eerder schreven zoveel Amerikanen de opwarming van de aarde toe aan de mens.

Volgens het jaarlijkse milieuonderzoek van Gallup is 64 procent van de Amerikanen redelijk tot zeer bezorgd over de klimaatverandering. Vorig jaar was dat nog maar 55 procent.

Nooit eerder tijdens Obama’s twee ambtstermijnen was de bezorgdheid over dit thema zo groot. Obama maakt van de strijd tegen de klimaatverandering een van de pijlers onder zijn beleid. Maar de Republikeinen werkten van bij het begin fors tegen.

Lange tijd stelde een groeiende groep Amerikanen dat de klimaatverandering niet echt was, of toch zeker niet door de mens was veroorzaakt. De laatste jaren kregen de VS echter te af te rekenen met opvallende gevolgen van de klimaatverandering, onder meer de uitzonderlijke droogte in het westen van het land en de uitzonderlijk warme winter die ze er net op hebben zitten.

Mens is verantwoordelijk

Nu al 65 procent van de Amerikanen zegt dat menselijke activiteiten aan de basis liggen van de opwarming van de aarde, een stijging met 10 procentpunten in één jaar tijd. Nooit eerder hielden zoveel Amerikanen de mens verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Het vorige record bedroeg 61 procent, in 2007.

Bijna zes op tien Amerikanen zegt ook al de gevolgen van de klimaatverandering te voelen. Slechts 10 procent denkt niet dat de klimaatverandering zich ooit zal laten voelen, een daling met 6 procentpunten.

Ook de Republikeinse kiezers

Uit een onderzoek vorig jaar bleek al dat de houding van de Republikeinse kiezers ten opzichte van de klimaatverandering aan het keren was.

Ook bij de Republikeinse kiezers is een meerderheid ervan overtuigd dat het klimaat verandert en dat de mens daarvoor mede verantwoordelijk is.

Wel bleek amper 10 procent het eens met de aanpak van Obama. Die zet vooral in op strengere regels en heffingen. De Republikeinen zien liever meer steun aan hernieuwbare energie.