Amnesty International stelt discriminatie moslims aan de kaak

Nieuws

Amnesty International stelt discriminatie moslims aan de kaak

Amnesty International stelt discriminatie moslims aan de kaak
Amnesty International stelt discriminatie moslims aan de kaak

Leen Baeten

25 april 2012

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International publiceerde op dinsdag 24 april een rapport over discriminatie van moslims in Europa. Ook de Belgische situatie werd onder de loep genomen. Vooral het hoofddoekenverbod valt bij de organisatie niet in goede aarde.

De publicatie onderzocht ook de mate waarin het algemeen hoofddoekenverbod in het Vlaamse gemeenschapsonderwijs discriminerend is.

Op 11 september 2009 voerde het Vlaamse gemeenschapsonderwijs, kortweg GO!, een algemeen verbod in op religieuze, politieke en filosofische symbolen. Ook het dragen van een hoofddoek werd daardoor aan banden gelegd. Het verbod ontketende een omvangrijk maatschappelijk debat.

Discriminatie

Het verbod op het uiterlijk kenbaar maken van religie, politiek of filosofie is van toepassing op alle leerkrachten, leerlingen en pedagogische medewerkers in het gemeenschapsonderwijs. Volgens het rapport van Amnesty werkt het hoofddoekenverbod wel degelijk discriminerend. ‘Deze verboden discrimineren moslimleerlingen in het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing’, lezen we in het rapport.

Volgens Amnesty moet het recht van leerlingen om religieuze symbolen te dragen voorop staan. Dat recht kan beperkt worden mits daar een geoorloofde reden voor is, zoals gezondheid, veiligheid en bescherming van fundamentele vrijheden. Bovenal moet elke zaak afzonderlijk beoordeeld worden. Veralgemenen zoals bij GO! gebeurt, is onaanvaardbaar.

Gelijkwaardigheid

Toch kreeg GO! in 2009 zelf het advies van de Raad van State om een algemeen verbod door te voeren in plaats van elke school een eigen code te laten opstellen. “We hebben de regels voor elke school gelijkgetrokken net om discriminatie te vermijden. Zo werd de gelijkheid tussen leerlingen weer een stuk vergroot”, zegt Raymonda Verdyck, algemeen bestuurder van GO!. “Toen we het algemeen hoofddoekenverbod invoerden, had dat niets te maken met discriminatie. Door symbolen weg te halen, welke dat ook mogen zijn, wilden we het onderwijs terug op het voorplan halen.”

© 2012 — StampMedia — Leen Baeten