Amper 40 procent van Europese rivieren is gezond

Nieuws

Doelstelling van gezonde waterlopen in 2027 is erg veraf

Amper 40 procent van Europese rivieren is gezond

Amper 40 procent van Europese rivieren is gezond
Amper 40 procent van Europese rivieren is gezond

IPS

27 februari 2019

De Europese rivieren zijn nog altijd in een povere staat, blijkt uit het laatste waterrapport van de Europese Commissie. De verdere teloorgang is weliswaar gestopt, maar de doelstelling van gezonde waterlopen in 2027 is erg veraf.

Eric Huybrechts (CC BY-NC-ND 2.0)

Eric Huybrechts (CC BY-NC-ND 2.0)

De Europese Commissie publiceerde dinsdag haar vijfde rapport over de implementatie van de Europese Waterrichtlijn. Die richtlijn uit 2000 is weliswaar behoorlijk streng, maar blijkt in de praktijk nog te vaak dode letter te blijven.

Uit het nieuwe rapport blijkt dat Europa het wel langzaam beter doet dankzij afvalwaterverwerking in de steden, minder vervuiling uit de landbouw en meer waterlopen die in hun natuurlijke staat hersteld worden. Maar veel problemen blijken hardnekkig, zoals de chemische vervuiling, overmatig watergebruik door de landbouw en duizenden obstakels die de loop van rivieren hinderen.

Onverantwoord

Voor het Wereldnatuurfonds (WWF) toont het rapport dat er dringend een omslag nodig is in het beleid. “Dat amper 40 procent van de Europese rivieren, meren en draslanden gezond is, is enorm teleurstellend - om niet te zeggen onverantwoord”, zegt Andreas Baumüller van het WWF. “De richtlijn - het meest effectieve middel om de Europese wateren te beschermen en te herstellen - wordt nog steeds niet ten volle gebruikt.”

“Wat het nog erger maakt, is dat veel lidstaten nu kiezen voor de makkelijkste uitweg en ijveren voor een verzwakking van de richtlijn”, zegt Baumüller. “De Commissie slaagt er ook niet in om de wetgeving echt af te dwingen.”

Middelen

Voor de effectieve implementatie van de Waterrichtlijn zijn politieke daadkracht en voldoende middelen nodig, maar veel lidstaten blijven gebruik maken van de vele achterpoortjes in de wetgeving, zegt het WWF. Bijna de helft van alle waterlopen in de EU valt momenteel onder die uitzonderingen, en uit het rapport van de Commissie blijkt ook dat er onvoldoende middelen zijn om alle controlemechanismen te implementeren.

“Onze rivieren gaan zienderogen achteruit als gevolg van vervuiling en destructieve infrastructuur, en de Europese regeringen verpinken niet”, zegt Martina Mlinaric van het WWF. “Dat is onaanvaardbaar en het gaat lijnrecht in tegen de belangen van de burgers. Het gaat ook in tegen de wetgeving die ze zelf hebben opgesteld en ondertekend.”