Amper een derde van de Europese landen heeft doelstellingen rond plastic

UNDPE (CC BY-NC-SA 2.0))

Ondanks enkele veelbelovende initiatieven, hebben amper negen Europese landen specifieke doelstellingen om plastic afval terug te dringen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Europees Milieuagentschap (EEA).

Het EEA analyseerde in de EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. Daaruit blijkt dat plastic afval in bijna de helft van de onderzochte landen als een prioriteit bestempeld wordt. Het agentschap telde in totaal 173 preventiemaatregelen, waarvan het grootste deel over vrijwillige akkoorden en informatiecampagnes ging. In amper 37 gevallen ging het om een marktmechanisme, zoals een taks op plastic zakjes.

Toch zijn er dringend meer maatregelen nodig, zegt de EEA. Plasticvervuiling is een groeiend probleem in de hele wereld. De Europese Unie heeft onlangs maatregelen genomen om de afvalstroom tegen te gaan, onder meer via de Single Use Plastics Directive.

Recyclage

De recyclagecapaciteit kan de wereldwijd groeiende plasticproductie niet bijbenen. In Europa wordt momenteel amper 30 procent van het plastic verzameld voor recyclage. Bovendien gebeurt de verwerking meestal buiten Europa, waar vaak andere milieustandaarden gelden.

Volgens de EEA moet de preventie van de meest schadelijke vormen van plastic, zoals wegwerp plastic en niet-recycleerbare varianten, prioriteit krijgen. Een meerprijs voor winkelzakjes heeft tot zichtbare resultaten geleid, maar dat zou ook het geval moeten zijn voor ander wegwerpplastic, stelt het agentschap. Plastic verpakkingen vormen nu nog altijd de grootste afvalstroom voor plastic in Europa.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift