‘Amper drie Europese landen voegen zich naar klimaatdoelen Parijs’

Nieuws

‘Amper drie Europese landen voegen zich naar klimaatdoelen Parijs’

‘Amper drie Europese landen voegen zich naar klimaatdoelen Parijs’
‘Amper drie Europese landen voegen zich naar klimaatdoelen Parijs’

IPS

31 maart 2017

Enkel Zweden, Duitsland en Frankrijk streven een beleid na dat strookt met de klimaatbeloftes die gemaakt zijn in Parijs. Het merendeel van de landen probeert de Europese doelstellingen af te zwakken, zo blijkt uit de EU Climate Leader Board.

© CarbonMarketWatch / Transport&Environment

Landentabel uit het rapport van CarbonMarketWatch en Transport&Environment

© CarbonMarketWatch / Transport&Environment​

In Parijs was de Europese Unie nog een van de drijvende krachten achter een ambitieus klimaatakkoord. Maar de houding van de lidstaten is sindsdien heel wat minder ambitieus, blijkt uit een analyse door CarbonMarketWatch en Transport&Environment. Het merendeel van de lidstaten verzet zich tegen de Europese klimaatwet die het Verdrag van Parijs moet implementeren.

Drie landen

Enkel Zweden, gevolgd door Duitsland en Frankrijk krijgen in de rangschikking de score “groen” en “geel”: ze werken het Europese beleid niet tegen en voeren een eigen beleid dat strookt met de beloften die in Parijs zijn gemaakt.

‘Dit is de belangrijkste wet om Europa in staat te stellen het Verdrag van Parijs na te leven’, zegt Carlos Calvo Ambel van Transport & Environment, een van de organisaties achter de rangschikking. ‘Maar de grote meerderheid van de landen wil de wet volstoppen met achterpoortjes zodat alles bij het oude kan blijven. Ofwel volgt Europa het voorbeeld van Zweden, Duitsland en Frankrijk, die in de juiste richting evolueren, of we moeten ons klimaatleiderschap vergeten.’

België dertiende

Bij de slechtste leerlingen van de klas zijn onder meer Polen, Italië, Spanje en Tsjechië, die het klimaatvoorstel van de Commissie proberen af te zwakken.

België strandt op de dertiende plaats, mede omdat de binnenlandse doelstelling beperkt blijft tot 35 procent tegen 2030 en er geen adequate doelstelling is op langere termijn. Nederland doet het wat beter met een achtste plaats.

‘De Europese politici, die zichzelf afschilderen als klimaatleiders, moeten hun woorden omzetten in daden: de achterpoortjes sluiten in de belangrijkste Europese klimaatwetgeving en ijveren voor meer ambitie’, zegt Femke De Jong van Carbon Market Watch. ‘Enkel met vastberaden klimaatactie kunnen beleidsmakers ervoor zorgen dat Europeanen kunnen genieten van de grote voordelen die een klimaatvriendelijke maatschappij biedt, zoals schone lucht.’