UNHCR waarschuwt voor een verloren generatie

Amper helft vluchtelingenkinderen kan naar school

UNHCR Ethiopia / Somali refugees / J. Ose (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Van de 7,1 miljoen vluchtelingenkinderen die oud genoeg zijn om naar school te gaan doen 3,7 miljoen kinderen dat niet. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwt voor een verloren generatie.

Bovendien blijkt de drempel steeds hoger voor de kinderen naarmate ze ouder worden: waar nog 63 procent van de vluchtelingenkinderen naar de basisschool gaat, daalt dat cijfer tot 24 procent voor secundair onderwijs. En amper 3 procent heef het geluk om hoger onderwijs te volgen. Die cijfers staan in schril contrast met de wereldwijde gemiddelden: 91 procent voor het basisonderwijs, 84 procent secundair onderwijs en 37 procent hoger onderwijs.

Tweede kans

“De school is voor de vluchtelingen een tweede kans”, zegt VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi. “We laten ze in de steek door ze geen mogelijkheid te geven om hun vaardigheden en kennis te werken die ze nodig hebben om te investeren in hun toekomst.”

De scherpe daling tussen de inschrijvingen in lagere en middelbare school is het directe gevolg van een gebrek aan aanbod aan onderwijs voor de vluchtelingen. Daarom roept de UNHCR regeringen, de privésector en onderwijsinstellingen op om een nieuw initiatief te steunen dat secundair onderwijs aanbiedt aan vluchtelingen. Het initiatief zet in op de bouw en renovatie van schoolgebouwen, opleiding van leerkrachten en financiële steun aan gezinnen zodat ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

“We moeten nu investeren in onderwijs voor vluchtelingen of de prijs betalen: een generatie kinderen die niet in staat is onafhankelijk te leven, werk te vinden en een maximale bijdrage te leveren aan hun gemeenschap”, zegt Grandi.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift