Amsterdam wordt stad zonder aardgas

Nieuws

Amsterdam wordt stad zonder aardgas

Amsterdam wordt stad zonder aardgas
Amsterdam wordt stad zonder aardgas

IPS

18 november 2016

Amsterdam wil helemaal af van aardgas. Vanaf volgend jaar al worden tienduizend woningen afgekoppeld van het net. Tegen 2050 moet de stad volledig aardgasvrij zijn.

In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen nu al geen gasleidingen meer, en in 2020 zullen meer dan honderdduizend woningen zijn aangesloten op warmtenetten.

Maar het college wil nog veel verder gaan. Op 18 november maakte de stad bekend dat ze tegen 2050 helemaal aardgasvrij wil zijn.

Vanaf volgend jaar worden op grote schaal bestaande gebouwen van het aardgas afgekoppeld om ervaring op te doen en te testen welk alternatief het beste past op welke plek. Daarbij wordt onder meer gedacht aan volledige elektrische warmtesystemen of geothermie.

Warmterevolutie

‘We beginnen nu met een warmterevolutie waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt,’ zegt wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho.

‘Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.’

Belangrijk uitgangspunt is volgens de stad dat de kosten voor bewoners niet stijgen, en dat Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

De stad werkt daarvoor intensief samen met woningcorporaties, warmtebedrijven en de netbeheerder. Het college wil ook de bewoners een grotere rol geven.

Ze zal lokale huurders- en bewonersorganisaties, particuliere woningeigenaren en andere eigenaren van gebouwen raadplegen.

Belangrijk uitgangspunt is volgens de stad dat de kosten voor bewoners niet stijgen, en dat Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

Bijna de helft van de energie die Amsterdamse bewoners en bedrijven verbruiken, is bestemd voor het opwekken van warmte. Ongeveer 90 procent van die warmte is afkomstig van de verbranding van aardgas.

Daarmee is aardgas verantwoordelijk voor 30 procent van de Amsterdamse CO2-uitstoot. Door helemaal aardgasloos te worden, kan Amsterdam dus een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelen.