Annan geeft toe dat Israël een voorkeursbehandeling krijgt

Nieuws

Annan geeft toe dat Israël een voorkeursbehandeling krijgt

Thalif Deen

24 september 2002

VN-secretaris-generaal Kofi Annan gaf
gisteren (maandag) toe dat de VN twee maten en twee gewichten hanteert als
het gaat om toepassing van resoluties van de Veiligheidsraad. De VN-baas
ging de vraag waarom Irak wel en Israël niet gestraft wordt deze keer niet
uit de weg. Deze vraag stelt zich vaak en ik hoop dat de Veiligheidsraad
ooit het conflict in het Midden-Oosten kan oplossen zodat dit lastige
probleem kan opgelost worden. Annan suggereerde dat een hervorming van de
Veiligheidsraad uitkomst kan bieden. De tekortkomingen van de
Veiligheidsraad ondermijnen haar autoriteit en dat heeft ernstige gevolgen
voor de internationale vrede en veiligheid.

Het was de Syrische Buitenlandminister die Farouk al-Shara die de kat vorige
week de bel aanbond tijdens de Algemene Vergadering. Waarom zouden we Irak
vragen zich te houden aan de resoluties van de Veiligheidsraad en Israël
toelaten zich erboven te stellen?.

Vorige week stelde president George W. Bush dat een aanval tegen Irak
gerechtvaardigd was omdat Bagdad 15 resoluties van de Veiligheidsraad
schendt, onder meer door massavernietigingswapens aan te maken, door de
vrijlating te weigeren van de gevangen van de Golfoorlog van 1990 en steun
te verlenen aan terroristische groepen. Daardoor spreekt Saddam Hoessein
een vonnis uit over zichzelf, aldus Bush.

Arabische diplomaten wezen er echter op dat Israël niet ter verantwoording
wordt geroepen voor de schending van VN-resoluties. Volgens hen trad Israël
sinds zijn oprichting in 1948 70 resoluties met de voeten. De resolutie over
de teruggave van de gebieden die werden veroverd in 1967 is de bekendste.
Daarnaast bestaan er resoluties over het zelfbeschikkingsrecht van de
Palestijnen, de soevereiniteit van nationale staten en het eigendomsrecht
van de Palestijnen.
De VS zorgen ervoor dat Israël niet ter verantwoording wordt geroepen door
gebruik te maken van hun vetorecht om de joodse staat de hand boven het
hoofd te houden. Sinds de oprichting van de VN 57 is dat 75 keer gebeurd.
De laatste keer was in maart, toen de regering-Bush een resolutie kelderde
om een waarnemingsmissie te sturen naar de Bezette Gebieden.

De afschaffing van het vetorecht staat al vijf jaar op de agenda: een
voorstel in die zin ligt nog steeds voor in een werkgroep die werd opgericht
door de Algemene Vergadering. Annan wil het voorstel weer vlot krijgen. Hij
herhaalde maandag dat een hervorming van het vetorecht (momenteel hebben de
VS, Frankrijk, Rusland, China en Groot-Brittannië in de Veiligheidsraad het
recht om resoluties tegen te houden) deel moet uitmaken van de algemene
hervorming van de VN. De hervorming van het vetorecht wordt toegevoegd aan
de organisatorische (kostenbesparende) hervormingen die Annan wil
doorvoeren. Een reductie van de overvloed aan vergaderingen (momenteel zo’n
15.000) is daarvan de belangrijkste.