Annan lanceert oproep om internationaal migratiepact te ratificeren

Nieuws

Annan lanceert oproep om internationaal migratiepact te ratificeren

Jim Lobe

21 december 2003

Op de internationale migrantendag afgelopen donderdag riepen de Verenigde Naties landen die gebruik maken van migrantenarbeid op om een wereldwijd beschermingspact voor migranten te ratificeren.

De op 1 juli opgestelde Conventie ter Bescherming van de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Gezinsleden werd totnogtoe enkel door uitzendlanden ondertekend. Dat is niet voldoende, stelde Kofi Annan op de internationale migrantendag van 18 december. Of het nu gaat om regelmatige of occasionele werkkrachten, om mensen met of zonder papieren, er moet meer gedaan worden om de mensenrechten van hen en hun families veilig te stellen. , aldus Annan. Hij noemde de conventie ´een vitaal onderdeel in de bestrijding van de uitbuiting´.

Ongeveer drie procent van de wereldbevolking leeft buiten hun land van oorsprong volgens een schatting van de Verenigde Naties. Velen ontvluchten geweld, vervolging of natuurrampen maar het grootste deel van de migranten zijn op zoek naar betere economische mogelijkheden. Jaarlijks zitten ongeveer 2,3 miljoen mensen in de migratiestroom. De landen met de hoogste uitstroom zijn China, Mexico, India, de Filipijnen en Indonesië. De meeste migranten komen terecht in de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Groot-Brittanië en Australië.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties leven ongeveer 60 procent van de migranten in ontwikkelde landen. Ongeveer één op de tien inwoners is er een migrant. In ontwikkelingslanden is dat slechts één op de zeventig inwoners. De hoogste aantallen migranten in absolute cijfers zijn terug te vinden in de Verenigde Staten (35 miljoen), Rusland (13 miljoen), Duitsland en Oekraïne (7 miljoen elk) en in Frankrijk (6 miljoen). Het relatief hoogst aantal migranten tellen de Verenigde Arabische Emiraten (75 procent), Koeweit (58 procent), Jordanië (40 procent), Israël (27 procent) en Singapore (34 procent).

Heel wat migranten krijgen te maken met discriminatie, zowel in het soort werk dat ze aangeboden krijgen als in de toegang tot sociale diensten. Hoewel migranten vaak evenveel belasting betalen als elke andere burger, kunnen ze in een aantal gevallen geen aanspraak maken op sociale voorzieningen of zelfs onderwijs voor hun kinderen. Vaak nemen migranten genoegen met werk dat de rijkere burgers van dat land niet willen uitvoeren, zware jobs in de landbouw, constructie of het huishouden bijvoorbeeld. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met racisme, misbruik of andere vormen van geweld. Vooral illegale migranten zijn bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting en voor chantage door gewetenloze werkgevers, politiediensten en immigratieambtenaren. Vrouwen, die vaak als huispersoneel ingezet worden, zijn nog eens extra kwetsbaar voor misbruik. Kalayaan, een organisatie voor migrantenrechten in Groot-Brittannië, stelde bijvoorbeeld vast dat werkgevers van ongeveer de helft van het buitenlands huiselijk personeel de paspoorten van de werkers in beslag hadden genomen.

De Conventie ter Bescherming van de Rechten van alle Arbeidsmigranten en hun Gezinsleden biedt een omvangrijk kader van maatregelen. Pleitbezorgers van de conventie, zoals de in Genève gevestigde 18 Decembergroep, stellen dat internationale migratie nog vaak verkeerd begrepen wordt door het grote publiek, vooral in de noordelijke landen. Ze worden er nog vaak beschouwd als een onaflatende bron van concurrentie voor werkgelegenheid en als een aderlating van overheidsvoorzieningen. Migratie is een fenomeen, geen probleem. Zonder inspanningen om de welvaart beter te spreiden zal migratie enkel nog toenemen, stelt een brief gesigneerd door 290 ngo´s, onder andere Amnesty Internationaal, Anti-Slavery International en 18 December.

Kofi Annan benadrukte dat migratie een onvermijdelijk nevenproduct is van de globalisering en dat het een sleutelrol vervult in zowel de adoptieve als de thuislanden. Beide landen worden er beter van, aldus Annan. Hij drukte zijn bezorgdheid uit over de groeiende angst en tolerantie ten aanzien van migranten in heel wat landen. Het vormde voor hem aanleiding om een Wereldwijde Commissie voor Internationale Migratie op te richten. De Commissie bevat zowel rijke als arme landen. Ze moet een rapport opstellen met aanbevelingen voor meer publiek begrip voor migratie en een betere samenwerking tussen de betrokken landen.

Totnogtoe hebben 24 landen de Conventie van de Verenigde Naties ter Bescherming van Migranten en hun Families ondertekend. Onder meer Egypte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Mexico, Marokko, de Filipijnen, Sri Lanka en Oeganda hebben zich daartoe geëngageerd.

Tags