Anti-corruptiewet voor de tweede keer afgeschoten in parlement

Nieuws

Anti-corruptiewet voor de tweede keer afgeschoten in parlement

Ed Holt

02 juli 2002

Een commissie van het Slowaakse parlement heeft
een tweede versie van een anti-corruptiewet verworpen, slechts enkele weken
nadat het halfrond met een grote meerderheid de eerste versie wegstemde. Als
de wet was goedgekeurd dan hadden de president, de regionale en federale
parlementsleden, de rechters, de burgemeesters en de leiders van de grote
overheidsbedrijven hun inkomsten én die van directe familieleden openbaar
moeten maken. De verwerping van de wet bevestigt de zwarte reputatie van
Slowakije op het vlak van corruptiebestrijding.

De Commissie Constitutionele Zaken verwierp het wetsvoorstel om formele
redenen: het herziene voorstel zou slechts een half jaar na de bespreking in
het parlement gestemd kunnen worden. De drukkingsgroep Alliantie tegen
Belangenvermenging twijfelt er echter niet aan: sommige parlementairen
willen het openbare leven niet van corruptiepraktijken zuiveren.

De verwerping zal zeker invloed hebben op de Slowaakse kandidatuur voor
toetreding tot de Europese Unie. Europa heeft Slowakije bij herhaling gezegd
dat het eerst werk moet maken van de bestrijding van de corruptie. Tijdens
een jaarlijkse evaluatie van de kandidaat-lidstaten in 2001 benadrukte de
Europese Commissie dat het land wetten moest smeden om de belangenvermenging
tegen te gaan. Vorige maand herhaalde de Commissie in een rapport over
Slowakije dat corruptie en de onafhankelijkheid van het gerecht hoogst
problematisch blijven.. Jorge Espina, de adviseur van de Europese Unie over
Slowakije, waarschuwde dat een verwerping van de wetsvoorstellen de strijd
tegen de corruptie in Slowakije ernstige schade zou berokkenen.

De parlementairen die tegen de wet stemden of zich onthielden, zijn er nu
voor uitgekomen dat ze een vorm van transparantie verwerpen die gemeengoed
is in elke Europese democratie. De partijen die het voorstel verwerpen,
geven de indruk iets te willen verbergen, zegt Ludovit Kanik, de leider van
de Democratische partij, die deel uitmaakt van de regeringscoalitie.
Saillant detail: bepaalde mandatarissen van SDKU en KDH, twee partners in de
vierpartijencoalitie van premier Mikulas Dzurinda, steunden de wet niet.

De regering van premier Dzurinda beloofde vier jaar geleden bij haar
aantreden nochtans dat ze van de corruptie een halszaak zou maken. De
recente opiniepeilingen tonen dat de meeste Slowaken niet onder de indruk
zijn van de regeringsinspanningen. Dat is niet verwonderlijk: met de
regelmaat van de klok duiken er in de media corruptieschandalen op. In
december 2000 moest minister van Defensie Pavol Kanis ontslag nemen omdat
hij weigerde uit te leggen hoe hij zijn luxevilla in Bratislava had betaald.
Huidig minister van Cultuur Milan Knazko wordt er door de media van verdacht
in hetzelfde bedje ziek te zijn. Ook Vladimir Meciar, ex-premier en leider
van de grootste oppositiepartij HZDS, weigert uit te klaren hoe hij een
luxevilla van 5,5 miljoen euro kon bouwen.

Slowakije heeft net als andere ex-sovjetstaten af te rekenen met een zware
erfenis uit het verleden. Volgens Transparency International en de
Wereldbank zijn de Slowaakse justitie, de gezondheidszorg en de meeste
overheidsdiensten in hoge mate corrupt. Vorig jaar bevroor de EU gedurende
enkele maanden haar projecten in Slowakije omdat er vermoedens waren dat het
Europese geld niet werd besteed zoals voorzien.