Arabische vrouwen vrezen opkomst islamisme

Nieuws

Arabische vrouwen vrezen opkomst islamisme

Jelle Mampaey

28 oktober 2011

Nu de revoluties in Tunesië, Egypte en Libië voorbij zijn, vrezen vrouwenrechtenactivisten de opkomst van religieuze staten. Daar is geen plaats voor vrouwenrechten, zeggen ze.

De revoluties van de Arabische lente bieden een kans op meer vrouwenrechten, maar tegelijk bestaat het gevaar dat religieuze partijen na democratische verkiezingen aan de macht komen, vrezen vrouwenrechtenactivisten uit de regio. De partijen die nu aan de macht komen, zullen de grondwet moeten herschrijven.

Gematigd islamisme

“Ik zie geen gematigd islamisme. Elke vorm van islamisme wil de sharia, de Koran in plaats van de grondwet”, zegt Nadia Ait Zai, vrouwenrechtenactiviste en hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Algiers. Ze benadrukt dat ze liever leeft in het huidige Algerije dan in het Tunesië van na de revolutie.

Nadia Ait Zai is in Brussel voor de jaarlijkse conferentie van de vrouwenrechtenbeweging Vrouwen in Ontwikkeling Europa (WIDE), die dit jaar vrouwenrechten in de Arabische lente als thema heeft.

We moeten “de mythe van de gematigde islamisten deconstrueren”, zegt Lina Habou-Habib, een Libanese vrouwenrechtenactiviste. Die mythe wordt voortdurend gepromoot. Daardoor denken de westerse leiders dat de islamisten beschouwd kunnen worden als legitieme gesprekspartners maar dat zijn ze niet, volgens Habou-Habib.

Libië

In Libië zegt de voorzitter van de Nationale Overgangsraad dat in het nieuwe Libië de sharia van toepassing zal zijn. “Dat kan hij niet zeggen. Hij is niet verkozen. Het is aan het volk om dat te beslissen”, zegt de Marokkaanse Rabea Naciri.

Naciri is de oprichter van de Democratische Vereniging van Marokkaanse Vrouwen. Ze vraagt om een open debat over de grondwet. “De mensen op de straat vroegen niet naar de toepassing van de sharia. Ze vroegen om vrijheid, democratie, gelijke behandeling, maar nu wil men plots de sharia invoeren”, zegt Naciri.

Vrije verkiezingen

Toch moeten islamisten een kans krijgen als ze de verkiezingen winnen, zegt de Egyptische Esraa Abdel Fattah. Abdel Fattah riep al in 2008 op tot protest via Facebook en werd daarvoor gearresteerd. De activiste is een belangrijke woordvoerster van de Egyptische jongerenbeweging.

Ze is tevreden met het verloop van de verkiezingen in Tunesië, ook al won de conservatief-islamitische partij Ennahda. “Het gaat er niet om wie er wint, het gaat er om hoe je wint. Als we vrije verkiezingen hebben en we verliezen, dan kunnen we nog altijd de volgende winnen. Als de verkiezingen niet vrij zijn, kunnen we nooit winnen.”

Abdel Fattah hoopt op een Egyptische president die niet uit het leger of uit een religieuze beweging komt en die de grondwet zal aanpassen.

Lees ook: “Veel gelijkenissen met Iraanse revolutie”.