Arabische wereld wil vooral meer werk

Nieuws

Arabische wereld wil vooral meer werk

Jim Lobe en Maarten Messiaen

08 december 2005

Terrorisme, extremisme en democratie - zeg maar de obsessies van de internationale politiek anno 2005 - zijn niet de grootste prioriteit van de gewone man in de Arabische wereld, zo blijkt uit een nieuwe peiling. Werkgelegenheid, een goede gezondheidszorg, minder corruptie en machtsmisbruik en goed onderwijs zijn (in die volgorde) de vier belangrijkste opdrachten van de politiek, vindt de Arabische bevolking in Libanon, Egypte, Jordanië, Marokko, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Wat houdt de Arabische bevolking echt bezig? Die vraag staat centraal in een peiling die het Arab American Institute (AAI) gisteren (7 december) voorstelde. Antwoord: meer werk, een betere gezondheidszorg, corruptie bij de overheid en beter onderwijs.

Pas dan komen de grote thema’s van de internationale politiek aan bod in het lijstje van ‘Belangrijkste beleidsthema’s’: terrorisme en extremisme bestrijden, mensenrechten, een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict, democratie, politieke hervormingen en vrouwenrechten.

Toen de onderzoekers vorig jaar peilden naar de opinie van de gewone Arabische man was dat nog anders: toen stond het Israëlisch-Palestijns conflict nog op de tweede plaats in de ranglijst van grootste beleidsprioriteiten.

Religie is niet de belangrijkste preoccupatie van mensen in de Arabische wereld. In het lijstje ‘Belangrijkste zorgen voor mij persoonlijk’ staat het gezin op één, gevolgd door de kwaliteit van het werk. Het huwelijk en religie delen de derde plaats. In vergelijking met 2002 is religie een opmerkelijke daler in de lijst, vooral in Jordanië en Egypte.

De enquête, afgenomen bij 3.900 gezinnen in zes landen, toont een opvallende toename van het vertrouwen in de toekomst. Enkel in Egypte geloven mensen hun kinderen het minder goed gaan hebben. In alle andere landen is het toekomstoptimisme veel groter dan vier jaar geleden. In alle zes landen is er een grote meerderheid die vindt dat vrouwen moeten gaan werken (al zijn het vooral vrouwen die dat vinden).

Volgens het Arab American Institute toont de peiling dat de pan-Arabische gedachte op de retour is. Arabieren identificeren zich meer met hun eigen land dan met de pan-Arabische ideeën die ooit de boventoon voerden. Een grote meerderheid verkiest zich te identificeren met hun geboorteland, eerder dan met een religie of een Arabische etniciteit. Dat is een groot verschil met 2002.

Een laatste thema, ten slotte, is de houding ten opzichte van andere landen. De reputatie van de VS is zoals te verwachten niet te best. De bezetting van Irak en de perceptie van een slechte behandeling van Arabieren maken dat twee op drie mensen in Jordanië, Libanon en Marokko een ongunstig beeld hebben van Amerika. In de VAE is dat drie op vier. In Egypte en Saudi-Arabië hebben bijna negen op tien een negatieve attitude tegenover de VS.

Dan doet die andere opkomende wereldmacht het veel beter. Een meerderheid van de bevolking in Egypte, Jordanië en Marokko staat positief tegenover China.

De pogingen van de Amerikaanse president George W. Bush om de Arabische wereld te overtuigen van het feit dat Washington de democratie promoot in DE Arabische wereld, maken weinig indruk. In Egypte en Saudi-Arabië, de twee landen waar de VS hameren op de boodschap van democratie, blijken de inspanningen een averechts effect te hebben, zegt AAI-voorzitter James Zogby. De attitudes tegenover de VS zijn er negatiever geworden. (MM)

BIJLAGE

‘Belangrijkste kwesties voor mijn land’

1. Meer werkgelegenheid

2. Betere gezondheidszorg

3. Corruptie en machtsmisbruik uitroeien

4. Beter onderwijs

5. Extremisme en terrorisme bestrijden

6. Mensenrechten en burgerrechten

7. oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict

8. democratie promoten

9. politieke hervormingen

10. vrouwenrechten

‘Belangrijkste kwesties voor mij persoonlijk’

1. gezin

2. kwaliteit van het werk

3. huwelijk

4. religie

5. vrienden

6. werkzekerheid

7. binnenlandse politiek

8. vrije tijd

9. Arabische politiek

Uit http://www.aaiusa.org/polls/ArabAttitudes2005.htm