Arbeid houdt kinderen van de schoolbanken

Nieuws

Arbeid houdt kinderen van de schoolbanken

Andries Tiels

12 juni 2009

Met de jaarlijkse werelddag tegen kinderarbeid verstigt de VN de aandacht op de spiraal van armoede waarin sommige kinderen zich bevinden. Doordat ze moeten werken, lopen vele kinderen hun kansen op onderwijs mis.

UNICEF schat dat er wereldwijd 158 miljoen kinderen jonger dan 15 gebukt gaan onder verplichte arbeid. Het merendeel van deze kinderen heeft geen toegang tot onderwijs. Ongeletterdheid ondermijnt hun kansen voor de toekomst.

De VN heeft als doel gesteld dat tegen 2015 alle kinderen toegang zouden hebben tot basiseducatie en dat jongens en meisjes gelijke onderwijskansen zouden krijgen. Educatie is een basisrecht voor alle kinderen. UNICEF wil de drijfveren voor kinderarbeid wegnemen om meer kinderen op de schoolbanken te krijgen. De organisatie biedt ondermeer kosteloos educatieve programma’s aan om onderwijs toegankelijker te maken.

Niet noodzakelijk onwenselijk
De kinder- en adolescentenbeweging NATs verenigt kinderen die moeten werken om genoeg geld in het laatje te brengen. De beweging kant zich niet zozeer tegen kinderarbeid, maar pleit voor een pragmatische benadering van het gegeven. Ze vindt dat de Westerse landen er een te beschermende filosofie op na houden en verdedigt een concept van waardige kinderarbeid, die kan bijdragen aan de economische groei en de ontwikkeling van de kinderen.

Ook UNICEF beschouwt niet alle vormen van kinderarbeid als onwenselijk. “Bepaalde jobs helpen kinderen in hun ontwikkeling tot competente volwassenen. Maar als een job de kansen op onderwijs of de gezondheid van het kind aantast, dan beschouwen we dit als een schending van de rechten van het kind”, zegt Gopalan Balapogal, hoofdadviseur rond kinderbescherming van de organisatie.

**Meisjes extra kwetsbaar
**Naast hun verminderde kansen op onderwijs, zijn werkende kinderen soms het slachtoffer van mishandeling. Meisjes zijn extra kwetsbaar, zij zijn gemakkelijke slachtoffers voor seksueel misbruik. “Er zijn 8,4 miljoen kinderen die in de ergste omstandigheden moeten werken. Onder hen bevinden zich kindsoldaten en kinderen actief in de prostitutie, waarin ze soms als koopwaar worden behandeld. Andere kinderen werken in omstandigheden die men als slavernij kan beschouwen”, aldus de UNICEF-hoofdadviseur.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bracht een rapport uit waarin ze aanstippen dat de economische crisis het aantal kinderen gedwongen tot kinderarbeid -meisjes in het bijzonder- de hoogte instuwt. Het rapport stelt dat in vele landen bij voorkeur de jongens in de familie de kans op onderwijs krijgen. Nu de armoede groeit ten gevolge van de crisis, moeten arme gezinnen kiezen welke kinderen op school kunnen blijven, en moeten meisjes vaak het gelag betalen. In ontwikkelingslanden ontbreekt het vaak aan een sociaal vangnet, waardoor gezinnen zich genoodzaakt zien om kinderen uit werken te sturen om de eindjes aan elkaar te knopen.