Arbeidsmarkt herstelt moeizaam van de economische crisis

Nieuws

Arbeidsmarkt herstelt moeizaam van de economische crisis

Lieselot Vandierendonck

30 september 2010

De werkloosheid sleept langer aan dan verwacht. Dat stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in haar World of Work Report 2010 ‘Van de ene crisis naar de andere?’. Al doen de ontwikkelingslanden het beter dan de rijke landen. Minister Milquet pleit intussen voor groene jobs.

De recuperatie van de arbeidsmarkt gaat trager dan verwacht. Vorig jaar rapporteerde het IAO dat in 2013 het jobverlies al hersteld zou zijn van de crisis. Dat dit niet lukt, is volgens Raymond Torres, directeur IAO instituut van Internationale Arbeidsstudies te wijten aan verschillende redenen.

Langdurige werkloosheid creëert laag zelfbeeld

‘De arbeidsmarkt is zeer fragiel. Als de maatregelen om de economie te verbeteren stopgezet worden van zodra er een economische vooruitgang is, dan krijgt de arbeidsmarkt niet de kans om zich helemaal te herstellen,’ stelt Torres op de voorstelling van het rapport in Brussel.
Daarnaast zegt hij dat er een groot probleem is op het vlak van verlengde tewerkstelling. ‘Bedrijven opteren er vaak voor om gevestigde waarden langer te laten werken. Dit maakt dat er geen ruimte is om nieuwe arbeidskrachten aan te werven.’
Ten slotte zegt hij dat kleine ondernemingen het moeilijk hebben om toegang te krijgen tot de nodige kredieten. ‘Het zijn echter net die kleine ondernemingen die ook kunnen bijdragen aan de creatie van nieuwe jobs’, aldus Torres.
Het rapport stelt dat de moeizame stijging in tewerkstelling resulteert in een hoog percentage werkloze jongeren en een groot aantal langdurige werklozen. Die riskeren hun moraal te verliezen, een laag zelfbeeld te creëren of mentale problemen te krijgen.

Groene jobs

Ook Joëlle Milquet, vice-premier en minister van Werk en van Gelijke Kansen was aanwezig bij de lancering van het rapport. Zij verklaart dat het opkrikken van de tewerkstelling een prioritair agendapunt moet worden voor de Europese Unie. ‘Jobs zijn goed voor de economie aangezien ze vele positieve effecten hebben onder andere op budgetten, die daardoor kunnen stijgen.’
Ze voegde ook toe dat er aandacht besteed moet worden aan ‘groene’ jobs en de ‘vergroening’ van de economie. Daarmee verwees Milquet naar het voorstel dat ze eerder deze week lanceerde op een ministeriële conferentie van de EU.
‘Om de competitie aan te kunnen gaan met internationale spelers op een koolstofarme economische markt is het absoluut noodzakelijk om de Europese economie te vergroenen. Daarom moeten er ook investeringen komen in groene jobs en in gekwalificeerde groene arbeidskrachten’, aldus Milquet.

Bouwen aan een toekomst

Het IAO stelt drie maatregelen voor om de globale werkgelegenheid te verbeteren. Zo is er nood aan een beleid dat voortgaat op het Wereldwijd Werkgelegenheidspact van het IAO. Daarnaast kan een inkomensverhoging die parallel loopt met een productiviteitstoename een stimulans zijn voor de economie en de jobs. Bovendien vragen ze ook een hervorming van de financiële sector. De besprekingen daarover zijn al gevoerd binnen de EU en op de G20, maar de hervormingen zijn nog steeds niet geïmplementeerd.
De vraag is of de jongerenwerkloosheid daarmee ook gereduceerd zal worden. Milquet vindt dat jongeren extra training moeten krijgen en beter begeleid moeten worden wanneer ze de overstap maken van de schoolbanken naar de arbeidsvloer. ‘Bovendien voldoen de schoolopleidingen niet altijd aan de eisen die de werkgever stelt. Ook daarover moet er in de toekomst beter gecommuniceerd worden.’
Torres voegt daar nog aan toe dat er tijdens een universitaire opleiding ruimte moet zijn voor professionele ervaringen. ‘Een goed vakkenaanbod en een eerste kennismaking met de werkvloer – nog tijdens de opleiding – zal resulteren in een duurzame eerste job.’

Het Zuiden mag niet vergeten worden

‘Hoewel de tewerkstelling in het Zuiden vlugger lijkt te herstellen van de crisis, moet de situatie daar blijvend opgevolgd worden’ zegt Raymond Torres. ‘De economische crisis had in eerste instantie veel grotere gevolgen voor die landen waar het probleem ontstond en daarom was er geen direct gevolg op het vlak van werkgelegenheid in het Zuiden. Toch is duidelijk geworden dat er een duidelijke stijging is in informele jobs en dat het aantal formele jobs in aantal sterk gedaald is.’
‘Het is belangrijk om het herstel van de tewerkstelling in het Zuiden te integreren in een algemene groei van de landen. Er moet dan ook aandacht zijn voor capaciteitsopbouw van de regeringen daar.’