'Argentijnse crisis ideale voedingsbodem voor ontstaan van nucleaireafvalindustrie'

Nieuws

'Argentijnse crisis ideale voedingsbodem voor ontstaan van nucleaireafvalindustrie'

Marcela Valente

17 april 2002

De constructie van een in Australië erg
omstreden kernreactor zorgt ook in Argentinië voor hevig protest. Het
Argentijnse bedrijf INVAP sleepte twee jaar geleden een contract in de
wacht voor de bouw van een reactor in Lucas Heights, een voorstad van
Sydney. Volgens de Argentijnse milieubeweging zit er aan het contract een
gevaarlijke Argentijnse angel. Het nucleaire afval dat de reactor in Lucas
Heights afscheidt, wordt mogelijk in Argentinië verwerkt. Greenpeace vreest
dat het noodlijdende Argentinië zich in de luren laat leggen en op weg is om
een nucleaire stortplaats van de wereld of een nieuw Rusland te worden.

De kernreactor voor Australië wordt gebouwd in de stad Bariloche, op 1600
kilometer ten zuiden van Buenos Aires. Volgens de autoriteiten is de reactor
al voor 16 procent klaar. Maar liefst 300 wetenschappers en technici helpen
er aan mee. Het contract heeft een waarde van 204 miljoen euro en is daarmee
het grootste technologische exportcontract in de geschiedenis van
Argentinië.

De overeenkomst tussen het Argentijnse Nationaal Instituut voor Toegepast
Onderzoek (INVAP) en het Australische ANSTO kadert in een
samenwerkingsakkoord dat werd ondertekend tussen de twee landen. Het akkoord
werd geratificeerd door de Argentijnse senaat en moet nu nog de goedkeuring
krijgen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Greenpeace slaagde erin om
genoeg volksvertegenwoordigers ongerust te maken en het akkoord op dat
niveau te blokkeren.

Volgens de milieugroep zal het nucleaire afval van de Australische reactor
verwerkt worden in het Atoomcentrum van Azeiza, bij de internationale
luchthaven van Buenos Aires op 30 kilometer van de hoofdstad. De verwerking
van buitenlands nucleair afval is verboden door de Argentijnse grondwet. De
milieuactivisten zeggen dat het gevaar voor nucleaire besmetting reëel is
als er iets misloopt met het transport van het afval.

Héctor Otegui, algemeen manager van INVAP, ontkent dat. Argentinië heeft
een lange traditie van nucleaire veiligheid, zegt hij. Otegui noemt het
manifest onwaar dat Australië van plan is om op permanente basis het afval
van de reactor in Argentinië op te slaan. Het contract stipuleert enkel
dat, als Australië daar om vraagt, de residu’s van de reactor in Argentinië
kunnen verwerkt worden om in Australië opgeslagen te worden. Dat is niet in
tegenstrijd met de grondwet.

Sommige waarnemers zeggen dat er ook geen gevaar verbonden is aan de
verwerking van het nucleair afval zelf. Het is om te beginnen nog de vraag
of Australië zal vragen om de verwerking van het afval. Ten tweede, als het
gebeurt, is het mogelijke risico verwaarloosbaar. Met de huidige
technologieën is het transport van nucleair materiaal enkel gevaarlijk in de
vertekende perceptie van de anti-kernenergiegroepen, schrijft
technologiejournalist Julio Orione in het Argentijnse dagblad ‘El Clarín’.

De milieubeweging blijft echter bij zijn argumenten en vreest dat het
contract een precedent schept. INVAP is van plan om zijn
verwerkingsdiensten voor nucleair afval ook aan de rest van de wereld aan te
bieden, zegt Raúl Montenegro, van de Argentijnse Stichting voor
Milieubescherming (FUNAM). Juan Carlos Villalonga, directeur energiebeleid
van Greenpeace Argentinië meent dat de aanhoudende Argentijnse economische
een ideale voedingsbodem vormt voor de bloei van een nucleaire
afvalindustrie. De kwetsbaarheid van Argentinië vandaag roept herinneringen
op aan de Russische crisis van 1998, die leidde tot de goedkeuring van een
wet die de import van nucleair afval toeliet, zegt Villalonga. De behoefte
aan buitenlandse investeringen is groot genoeg om nucleair afval toe te
staan. Een zeventigtal milieugroepen ondertekenden een open brief aan
president Eduardo Duhalde met een oproep om niet toe te geven aan de druk
van de industrie.