Argentijnse kinderen weer naar school dankzij kinderbijslag

Nieuws

Argentijnse kinderen weer naar school dankzij kinderbijslag

Marcela Valente

31 augustus 2011

Voorwaardelijke kinderbijslag voor arme gezinnen in Argentinië heeft een "erg positieve impact" op het schoolbezoek, zegt Graciela Dulcich, hoofd van een basisschool in een arme buurt van Buenos Aires. In het Zuid-Amerikaanse land krijgen de ouders van meer dan 3,6 miljoen kinderen kinderbijslag op voorwaarde dat de kinderen naar school gaan, hun vaccinaties halen en regelmatig medisch onderzocht worden.

“Als de kinderen eenmaal op school zitten, ligt de verantwoordelijkheid bij ons. Als ze langer dan drie dagen wegblijven, doen we er alles aan om er achter te komen wat er aan de hand is en ze weer op school te krijgen”, zegt Dulcich. De afgelopen 35 jaar werkte ze op openbare scholen in arme buurten in de hoofdstad, zoals school 34 in San Isidro, waar ze nu hoofd is. San Idro is een buurt met grote sociale contrasten.

Eind 2009 voerde de regering van Cristina Fernández voor ouders zonder werk of met alleen werk in de informele sector, kinderbijslag in van 36,70 euro per maand per kind jonger dan achttien jaar, met een maximum van vijf kinderen. Voor gehandicapte kinderen werd de toelage vier keer zo hoog.
 
De kinderbijslag werd later uitgebreid met een financiële tegemoetkoming voor vrouwen die in de huishouding werken, zwangere vrouwen en leden van coöperaties met een laag inkomen.

Minder armoede

Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt dat de invoering van de kinderbijslag de extreme armoede met 55 tot 77 procent verminderd heeft. In mindere mate was er sprake van een afname van ongelijkheid.
 
Niet alleen in de gezinnen is verandering merkbaar, ook op scholen. Het basisonderwijs kreeg te maken met een aanzienlijke stijging van het aantal leerlingen. Als de kinderen eenmaal op school zitten, zegt Dulcich, dan blijven ze daar meestal ook. “Zelfs al zijn ze elke maand een week afwezig, ze zitten in het systeem en we blijven ze volgen.”
 
De school doet van alles om de kinderen in de klas te houden, zegt Dulcich. “We applaudisseren elke dag voor de kinderen die komen opdagen en we bellen ouders of gaan op huisbezoek als kinderen wegblijven.”
 
Het ministerie van Onderwijs wil volgens haar maandelijks rapportages over het schoolbezoek zien. “Als ik meld dat er kinderen zijn uitgevallen of dat er veel zijn blijven zitten, vragen ze om gedetailleerde uitleg. Die druk zorgt ervoor dat er alles aan gedaan wordt om de kinderen op school te houden”, zegt ze.

Basisscholen kunnen kinderen ook doorsturen naar een psycholoog of sociaal werker en bieden gezinnen ondersteuning op medisch gebied en geven advies op diverse andere terreinen.

Secundair onderwijs

In secundair of voortgezet onderwijs wordt het moeilijker kinderen op school te houden door middel van de kinderbijslag. Volgens Jessica Malegarie van de Fundación Cimientos, een stichting voor gelijke kansen in het onderwijs, helpt de kinderbijslag wel, maar worden de problemen in het voortgezet onderwijs er niet mee opgelost. De uitval blijft erg hoog en er blijven nog steeds veel leerlingen zitten.

De kinderbijslag is volgens haar wel erg nuttig in de strijd tegen de armoede. Bovendien wijst het ouders op het belang van onderwijs voor hun kinderen. Ook in het secundair onderwijs was sprake van een toename van het aantal leerlingen, zegt ze. Maar om ze op school te houden, moeten de jongeren zelf, hun ouders en de school gemotiveerd zijn. Voor pubers die niet meer naar school willen, is de kinderbijslag die hun ouders krijgen meestal niet voldoende om hen ervan te weerhouden af te haken.