Argentinië lanceert tweede grootscheepse protestactie tegen FTAA

Nieuws

Argentinië lanceert tweede grootscheepse protestactie tegen FTAA

Marcela Valente

02 juli 2004

Gisteren (donderdag) lanceerden in Argentinië meer dan 130, vakbonden, milieugroeperingen, mensenrechtenorganisaties, linkse partijen en verenigingen van studenten, vrouwen, boeren, werklozen, kleine zaakvoerders en religieuzen een tweede 'volksstemming' tegen het pan-Amerikaanse vrijhandelsakkoord FTAA dat eind 2005 zou ingaan voor alle landen van het continent behalve Cuba. De eerste protestronde over het hele Latijns-Amerikaanse continent droeg er eerder al toe bij dat de ministeriële bijeenkomst in november vorig jaar alleen een verwaterde versie van het oorspronkelijke akkoord kon goedkeuren.

Deze keer willen we niet alleen duidelijk maken wat we niet willen, maar bereikten we met de verschillende organisaties ook overeenstemming over wat we wél willen, zegt Clara Algranati, de coördinator van de tweede ‘Nee aan de FTAA-coalitie’. En dat blijkt ter zijn: zelfbestuur, herstel van de natuurlijke rijkdommen, het terugdraaien van de privatiseringen van voormalige staatsbedrijven, een eerlijker verdeling van de rijkdom en een alternatieve integratie van de Latijns-Amerikaanse landen, gebaseerd op solidariteit. Dat staat tegenover het FTAA of andere vrijhandelsakkoorden die onze soevereiniteit ondermijnen, het afbetalen van de onwettige buitenlandse schuld, de aanwezigheid van Noord-Amerikaanse militaire basissen of gemeenschappelijke militaire acties in Argentinië en armoede.

Concreet zal de anti-FTAA-coalitie een petitie klaarleggen op tafels in publieke ruimten in het hele land. De petitie somt de eisen en protestpunten op en hoopt tegelijk publiek debat uit te lokken en mensen bewust te maken van wat er op het spel staat.

Gisteren (donderdag) beten onder meer de Argentijnse Nobelprijswinnaar, schrijver en activist Adolfo Pérez Esquivel en de voorzitster van de Vereniging van de Moeders van de Plaza de Mayo de spits af van de handtekeningenactie.

De eerste Argentijnse algemene ‘Nee aan de FTAA’-actie vond plaats van 20 tot 26 november 2003, als onderdeel van een mobilisatie over het hele Latijns-Amerikaanse continent. Argentinië, maar ook Brazilië, Bolivia, Chili, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela en diverse Centraal-Amerikaanse landen hielden toen een ‘volksstemming’, waarbij ze mensen de kans gaven voor of tegen het vrijhandelsakkoord te stemmen. In Brazilië brachten toen maar liefst 10 miljoen mensen hun stem uit. In Argentinië deden meer 2,2 miljoen van de 37 miljoen Argentijnen mee, en daarvan zei 96 procent tegen de FTAA te zijn, 88 procent tegen het afbetalen van de buitenlandse schuld en 97 tegen het toelaten dat de VS militaire basissen opzetten of troepen legeren in Argentinië.

Coördinator Algranati is ervan overtuigd dat het volksverzet tegen het vrijhandelsakkoord succesvol was en bijdroeg tot het vertragen van de onderhandelingen, niet alleen over het FTAA-vrijhandelsakkoord, maar tegelijk over de toenadering tussen de Europese Unie en de Mercosur, het Zuid-Amerikaanse handelsblok. Dat laatste ligt onder vuur omdat activisten vinden dat het middenveld wordt uitgesloten van de onderhandelingen.

De FTAA zou de grootste vrijhandelszone ter wereld worden. De 34 deelnemende landen zijn samen goed voor de helft van wat er op wereldvlak geproduceerd. Maar tijdens de ministeriële FTAA-bijeenkomst in november 2003 deden de VS onder druk van Brazilië en de andere Mercosur-landen veel water in hun wijn. Wie deelneemt aan de deelneemt aan de FTAA, zou zelf mogen bepalen wat binnen het verdrag geregeld wordt en wat niet. Wat dat precies is zou tegen eind 2004 op papier moeten staan.

Maar voor de Argentijnse coalitie blijft de zaak duidelijk. Het FTAA is geen vrijhandelsproject, maar een fundamenteel element in het Noord-Amerikaanse project om te heersen en natuurlijke rijkdommen te plunderen, met de bedoeling Latijns-Amerika om te vormen tot een consumentenmarkt en een grondstoffenleverancier. (ADR)