Argentinië zet videocamera's in tegen overbevissing

Nieuws

Argentinië zet videocamera's in tegen overbevissing

Marcela Valente

24 december 2010

Argentinië zet vanaf 1 januari als eerste land ter wereld videobewaking in om overbevissing tegen te gaan. Dat gebeurt in het zuiden van de Atlantische Oceaan, waar zich een van de grootste reserves van witte vis ter wereld bevindt. De heekpopulatie dreigt er te verdwijnen.

“Argentinië zal het eerste land ter wereld zijn dat deze verplichting invoert”, zegt Norberto Yauhar, de Argentijnse staatssecretaris voor Visserij en Landbouw. “Wie er zich niet aan houdt, zal gestraft worden.”

Elk vissersschip krijgt een videocamera. De camera wordt voor het schip wat de zwarte doos is voor een vliegtuig. Hij registreert informatie over aspecten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de heek. Hij laat onder meer zien of de vissers netten gebruiken waaruit jonge exemplaren kunnen ontsnappen en hoe groot de vissen zijn die ze vangen.

Het systeem lokaliseert het schip ook zodat men weet of het al dan niet een verboden zone binnenvaart. In het zuiden van de Atlantische Oceaan bevindt zich een gebied van 180.000 vierkante kilometer waar geen heek gevangen mag worden.

Sleutelmomenten

Vanaf 1 januari worden de eerste veertig schepen met het systeem uitgerust, bij wijze van proef. Na anderhalve maand volgt de rest van de Argentijnse vissersvloot.

De reders zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de camera’s. Als de opnames onderbroken worden, moet het schip naar de haven terugkeren.
Volgens Yauhar is de controle van de beelden niet moeilijk: men moet enkel de sleutelmomenten bekijken, zoals het ophalen van de netten, de soort en de maat van de vis die men vangt, en de vis die men overboord gooit.

Te jong

Heek (Merluccius hubbsi) is het belangrijkste exportproduct voor de Argentijnse visserij. De meeste vis gaat naar Spanje.

Milieuorganisaties als de Stichting Vida Silvestre Argentina luidden twee jaar geleden al de alarmbel over de achteruitgang van de heek. In twintig jaar tijd is de heekpopulatie met 80 procent gedaald, zeggen ze. Ze wijten dat aan overbevissing, aan de vangst van te jonge exemplaren en aan gebrek aan toezicht. Midden 2010 stelde de Stichting dat meer dan 60 procent van de heek die nu gevangen wordt, te jong is. Daardoor kan de heek zich onvoldoende snel voortplanten.

Als reactie daarop voerde de overheid de verplichting in om selectieve netten te gebruiken, waaruit jonge exemplaren kunnen ontsnappen. Maar niet alle bedrijven willen ze gebruiken. Daarom komt er nu een videosysteem.

Terugkeren

Milieuorganisaties zijn niet meteen lovend over de nieuwe maatregel. “Het is duidelijk een vooruitgang als controlemechanisme”, zegt Guillermo Cañete van Vida Silvestre Argentina. “We kunnen het beste systeem hebben, maar als er geen integraal duurzaam beleid komt, gaan de camera’s alleen de ineenstorting van de visvangst vastleggen.”

Milieuorganisaties vragen een duurzamer visserij, die bijvoorbeeld meer vis aan land verwerkt. Nu gaat 90 procent van de gevangen heek onverwerkt naar het buitenland.

De milieuorganisaties zijn sceptisch omdat de het maximale volume dat dit jaar gevangen mag worden, 290.000 ton, nauwelijks lager ligt dan in 2009, toen 300.000 ton bovengehaald mocht worden. Volgens Yauhar ving men vorig jaar 230.000 ton, minder dan was toegestaan, door de spreiding van de quota over de schepen.

Guillermo Cañete zegt dat de vissers ook binnen hun quota te jonge vissen blijven vangen. “De camera’s zullen laten zien hoe de heek overbevist wordt.”