Arm en rijk in clinch over 'eigen ziektes'

Nieuws

Arm en rijk in clinch over 'eigen ziektes'

Gustavo Capdevila

23 mei 2003

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) debatteert met
grote verdeeldheid over de rol die de organisatie moet spelen bij het
steunen van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. De ontwikkelingslanden
verwijten de geïndustrialiseerde wereld en de farma-industrie dat deze
slechts oog hebben voor de eigen ziektes. In de boksring van de WGO wordt de
strijd aangevoerd door Brazilië en de VS.

De ontwikkelingslanden schermen met een onderzoek van Artsen zonder Grenzen,
Oxfam en Health Action International (HAI). De gezondheidsorganisaties
becijferden dat van de 1.393 nieuwe geneesmiddelen die de voorbije 25 jaar
op de markt kwamen, er slechts 16 zijn die tuberculose of tropische ziektes
als malaria en de slaapziekte bestrijden. De onderzoekers zijn ervan
overtuigd dat het huidige systeem van patentrechten op geneesmiddelen aan de
basis ligt van die wanverhouding.

De discussie in de WGO gaat vooral tussen de verdediger van het huidige
systeem, de Verenigde Staten, en de nieuwe leider van de
ontwikkelingslanden, Brazilië. De VS willen dat de WGO de aanvragen voor
steun bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen zoveel mogelijk
doorschuift naar zijn machtige tweelingbroer, de Wereldhandelsorganisatie
(WHO), of naar de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendomsrechten
(Wipo). Daarbij mag geen onderscheid gemaakt worden of de aanvrager een
ontwikkelingsland is of niet. De VS zijn bovendien van oordeel dat de
bescherming van intellectuele eigendomsrechten het farmaceutisch onderzoek
stimuleert en dat dat uiteindelijk iedereen, ook de ontwikkelingslanden, ten
goede komt.

Brazilië, dat een groep van 60 ontwikkelingslanden aanvoert, diende een
aantal voorstellen in dat daar tegen ingaat. Het Braziliaanse tegenvoorstel
schuift een strategische vernieuwing naar voren. Tijdens de bijeenkomst van
de WHO in 2001 in Doha werd overeengekomen dat in een aantal gevallen het
commerciële belang van een product moet wijken voor de belangen van de
volksgezondheid. Het voorstel van Brazilië wil dat principe expliciet te
laten goedkeuren en overnemen door de 192 leden van de
Wereldgezondheidsorganisatie.

De Braziliaanse onderhandelaar, Jorge Zepeda Bermudez, heeft te kennen
gegeven dat hij een aantal ontwikkelingslanden over de streep heeft
getrokken. Indonesië, Thailand, Bolivia, Cuba, Peru en Venezuela hebben zich
al openlijk achter het Braziliaanse voorstel geschaard, een grote groep
Afrikaanse landen is eveneens voorstander, maar die wil voorlopig haar
precieze samenstelling niet meedelen. Volgende maandag (26 mei) wordt over
het Braziliaanse voorstel gestemd.

Volgens AzG onderzoekscoördinator Ellen ‘t Hoen zit Brazilië op het juiste
spoor. De WHO noch de Wipo hebben voldoende expertise in huis om de belangen
van de volksgezondheid adequaat te behartigen, aldus ‘t Hoen. Bovendien is
de belangrijkste ‘target’ van de Wipo het beschermen van de intellectuele
eigendomsrechten en niet de volksgezondheid.

Ook het Amerikaanse argument dat ‘blinde’ subsidies aan farmaceutisch
onderzoek uiteindelijk alle partijen ten goede komen, snijdt volgens de
gezondheidsorganisaties geen hout, omdat dat het principe is dat ook vandaag
al grotendeels geldt, en dat het duidelijk tekort schiet. De markt slaagt
er niet in de producten te leveren die tegemoet komen aan de behoeften van
de volksgezondheid, zegt ‘t Hoen.

Het Braziliaanse voorstel pleit verder voor de oprichting van een
onafhankelijke commissie, die de stand van zaken van de huidige toestand
onderzoekt en een overzicht geeft van de remedies die de landen voorstellen.
Het rapport moet klaar zijn tegen de volgende bijeenkomst van de WHO. Het
idee voor zo’n commissie komt oorspronkelijk van Groot-Brittannië, dat
eerder eigenhandig concludeerde dat de bescherming van patentrechten en
onderzoek vooral de geïndustrialiseerde wereld ten goede komt.

Van 1975 tot 1999 had slechts één procent van de door de
gezondheidsautoriteiten goedgekeurde geneesmiddelen te maken met de
bestrijding van tropische ziektes en tuberculose, die toch 11,4 procent van
de wereldziektes vertegenwoordigen. Ook het onderzoek naar een middel tegen
aids, een ziekte die zich het snelst verspreidt in de ontwikkelingslanden,
spitst zich toe op behandelingen die door hun kostprijs alleen in landen met
een goed ontwikkelde gezondheidszorg kunnen worden gevolgd.