Arme landen betalen hoogste prijs voor klimaatverandering

Nieuws

Arme landen betalen hoogste prijs voor klimaatverandering

Arme landen betalen hoogste prijs voor klimaatverandering
Arme landen betalen hoogste prijs voor klimaatverandering

IPS

19 mei 2016

Veel van de armste landen ter wereld zullen vroeger met frequente hittegolven te maken krijgen dan de rijkere landen die meer CO2 uitstoten. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van de University of East Anglia.

De studie is de eerste die het verband onderzoekt tussen de cumulatieve CO2-uitstoot en de frequentie van hitte-extremen. De conclusie is frappant: de armste 20 procent van de wereldbevolking, die ook het minste broeikasgassen uitstoot, zal de eerste zijn die met frequente extreme hitte te maken krijgt, stelt de studie in Environmental Research Letters.

‘Eerdere studies hebben al het verband aangetoond tussen stijgende temperaturen en de toename in frequentie van het aantal lokale hitte-extremen, terwijl andere studies een duidelijk relatie hebben aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en de stijgende temperatuur’, zegt hoofdauteur Luke Harrington van het New Zealand Climate Change Research Institute (NZCCRI). ‘Maar deze is de eerste die via klimaatmodellen de twee verenigt en CO2-uistoot vergelijkt met het aantal hete dagen.’

Bovendien hebben de armere landen het al moeilijker om zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering te wapenen.

Uitstootbeperking

‘Dit onderzoek toont aan dat extremen niet overal in hetzelfde tempo toenemen’, zegt Erich Fischer, hoogleraar aan het Zwitserse Instituut voor Technologie en medeauteur. “Ze zullen dichter bij de evenaar veel sneller frequenter worden, en daar zijn disproportioneel armere landen te vinden, onder meer in de Hoorn van Afrika en West-Afrika.’

Dat verband wordt nog meer uitgesproken naar mate de uitstoot toeneemt. ‘Het verschil in blootstelling aan de extreme temperaturen tussen rijken en armen neemt nog toe naarmate de uitstoot van CO2 toeneemt’, zegt Ed Hawkins van de University of Reading, die meewerkte aan de studie. ‘Deze resultaten zijn opnieuw een bewijs dat een vermindering van de CO2-uitstoot in de 21e eeuw kan helpen om deze de impact van de klimaatverandering te verminderen.’