Armoede daalt maar ongelijkheid neemt toe

Nieuws

Armoede daalt maar ongelijkheid neemt toe

Armoede daalt maar ongelijkheid neemt toe
Armoede daalt maar ongelijkheid neemt toe

Thalif Deen

26 september 2013

Volgens de laatste VN-cijfers is de armoede sinds 1990 gehalveerd. Maar de ongelijkheid is toegenomen.

Het aantal mensen dat het met minder dan 1,25 dollar per dag moeten stellen, daalde van 47 procent in 1990 naar 22 procent in 2010, zeggen de VN. Volgens de millenniumdoelstellingen die de VN in 2000 formuleerde, moest de extreme armoede tegen 2015 gehalveerd zijn.

Nieuwe middenklasse

Maar de daling is vooral in landen als India, China en Brazilië gerealiseerd, landen met een grote bevolking. In de meeste arme landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika leven nog steeds 1,2 miljard mensen in extreme armoede.

De daling van de armoede heeft ook tot het ontstaan van een nieuwe middenklasse geleid. In Brazilië, China, India, Turkije, Egypte en Tunesië gaf dat aanleiding tot sociaal protest.

De kans is groot dat ook in die landen de daling van de armoede stopt als gevolg van de wereldwijde financiële crisis. De komende jaren kan de armoede opnieuw toenemen als gevolg van groeivertraging en recessie en lagere grondstoffenprijzen, zegt Martin Khor, directeur van het South Centre in Genève. “Dat is nu al bezig in Griekenland en kan ook in ontwikkelingslanden gebeuren.”

Belangrijke impuls

Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International, zegt dat de millenniumdoelstellingen de laatste dertien jaar een belangrijke impuls hebben gegeven aan de ontwikkeling van landen. “Op korte tijd zijn zoveel mensen uit extreme armoede gehaald dat dit een succes genoemd mag worden.”

Maar wereldwijd moeten nog altijd meer dan een miljard mensen met minder dan 1,25 dollar per dag rondkomen. “Wereldwijd is de armoede gedaald maar in steeds meer landen neemt de ongelijkheid toe.” De economische groei bereikt miljarden mensen niet, zegt ze.

“De oorspronkelijke millenniumdoelstellingen hadden geen aandacht voor het verminderen van de ongelijkheid en dat was een duidelijke tekortkoming. Als de volgende ontwikkelingsdoelstellingen daar geen aandacht aan besteden, mislukken ze vrijwel zeker.”

De staatshoofden en regeringsleiders die in New York samen zijn, herhaalden gisteren hun engagement om tegen 2015 de millenniumdoelstellingen te halen. Andere doelstellingen zijn onder meer een forse daling van kinder- en moedersterfte en de bescherming van milieu.