Armoede grotere bedreiging dan terrorisme

Nieuws

Armoede grotere bedreiging dan terrorisme

Thalif Deen

22 januari 2004

De wereld maakt zich zo veel zorgen om terrorisme en massavernietigingswapens dat de grootste gevaren die de mensheid bedreigen, te weinig aandacht krijgen. Dat stelde secretaris-generaal van de VN Kofi Annan woensdag. Armoede, honger, werkloosheid en dodelijke ziekten vormen volgens hem voor veel meer mensen een reëler gevaar dan aanslagen of een aanval met chemische, biologische wapens. De VN willen de in 2000 plechtig ondertekende Millenniumdoelstellingen opfrissen om de aandacht te vestigen die uitdagingen.

De uitspraken die Annan woensdag deed, gaan in tegen de inhoud van de State of the Union van de Amerikaanse president George W. Bush van dinsdag. Bush legde er in zijn jaarlijkse toespraak de nadruk op dat het wereldwijde terrorisme een groot gevaar blijft voor de VS. Verwijzend naar de belangrijkste reden die de VS blijven opgeven voor de invasie van Irak, stelde Annan woensdag dat als mensen echt door wapens bedreigd worden, dat meestal niet door massavernietigingswapens is, maar wel door wapens van individuele vernietiging - geweren, machetes, landmijnen en andere lichte wapens.

Annan hoopt dat Irak dit jaar niet zo sterk alle internationale aandacht naar zich zal toezuigen als in 2003. Hij vindt dat de aandacht weer moet worden gevestigd op de ontwikkelingsproblemen waarmee de wereld blijft worstelen. Annan betreurt het gebrek aan vooruitgang bij het waarmaken van de Millenniumdoelstellingen - acht voornemens op het vlak van armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en internationale samenwerking die in 2000 door de Algemene Vergadering van de VN werden vastgelegd. Die beloften zouden in het hart of ten minste in het bureau van elke politieke leider in elk land moeten gegrift zijn, aldus Annan in een toespraak voor de G 77, de groep van 133 ontwikkelingslanden die samenwerken binnen de VN.

De Algemene Vergadering van de VN organiseert in 2005 een topontmoeting in New York om de vorderingen rond de Millenniumdoelstellingen te evalueren. Annan riep de G77 te mobiliseren voor de conferentie. Als we tegen eind volgend jaar niet op het goede spoor zitten, zal alle hoop om de doelstellingen tegen 2015 waar te maken spoedig vervliegen, aldus Annan. Eén van de Millenniumdoelstellingen is het aantal mensen dat in absolute armoede leeft tegen 2015 te halveren, een andere is de kindersterfte met tweederde terug te dringen.

De ontwikkelingslanden en de VN stellen dat de Millenniumdoelstellingen maar gehaald kunnen worden met voldoende hulp van de rijke landen - meer ontwikkelingshulp en investeringen, schuldverlichting en gunstigere handelsvoorwaarden. Vorige week publiceerden de VN een rapport waarin becijferd wordt dat de officiële ontwikkelingshulp moet opgetrokken worden tot 100 miljard om de Millenniumdoelstellingen waar te maken. In 2002 besteedden de rijke landen 57 miljard dollar aan ontwikkelingssamenwerking.