Armste landen profiteren nauwelijks van economisch herstel

Het bescheiden economische herstel dat voor 2017 en 2018 verwacht wordt in de wereldeconomie, is onvoldoende voor de armste landen om hun armoede te overstijgen. Ontwikkelingslanden zijn nog wel steeds de grootste aanjagers van groei, meldt een nieuw VN-rapport.

  • miszpinay CC BY 2.0 Kinderen in Quiapo, Filipijnen miszpinay CC BY 2.0

Het bescheiden economisch herstel dat in de komende jaren verwacht wordt, is meer een indicatie van economische stabilisatie dan van een robuuste en duurzame opleving van de wereldwijde vraag, staat in het rapport World Economic Situation Prospects 2017. Aan het rapport werkten verschillende VN-organisaties mee.

Minst Ontwikkelde Landen

In 2016 groeide de wereldeconomie met slechts 2,2 procent, de laagste groei sinds de wereldwijde recessie van 2009. Het wereldwijde bruto product zal naar verwachting groeien met 2,7 procent in 2017, en met 2,9 procent in 2018. Dat is iets lager dan in eerdere ramingen in mei vorig jaar.

Ontwikkelingslanden zijn nog steeds de belangrijkste aanjagers van groei: ongeveer 60 procent van het wereldwijde bruto product in de periode 2016-2018.

Ontwikkelingslanden zijn nog steeds de belangrijkste aanjagers van groei: ze zijn goed voor ongeveer 60 procent van het wereldwijde bruto product in de periode 2016-2018.

Het bruto binnenlands product (bbp) in de Minst Ontwikkelde Landen (LDC’s) zal echter ruim onder het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8 (SDG8) blijven. Dat doel richt zich op duurzame, inclusieve economische groei van minstens 7 procent.

‘Met de huidige groeitrend, en ervan uitgaand dat de inkomensongelijkheid niet afneemt, zal 35 procent van de bevolking in de minst ontwikkelde landen waarschijnlijk onder de armoedegrens blijven leven tot 2030’, staat in het rapport.

CO2-uitstoot stagneert

Het rapport meldt dat in de afgelopen jaren in veel economieën sprake was van een daling van de private en publieke investeringen. Tegelijkertijd was er een lagere groei van de arbeidsproductiviteit in de meeste rijke landen en opkomende economieën.

Al 2 jaar is de wereldwijde CO2-uitstoot niet gegroeid, dit wijst op afgenomen energie-intensiteit en een stijging van hernieuwbare energie in de energiemix.

De auteurs stellen dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en in onderwijs en infrastructuur, kunnen leiden tot vooruitgang op sociaal en milieugebied terwijl tegelijkertijd de productiviteitsgroei ondersteund wordt.

Al twee jaar is de wereldwijde CO2-uitstoot niet gegroeid, wat volgens het rapport wijst op afgenomen energie-intensiteit van economische activiteiten en een stijging van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix.

De investeringen in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden waren in 2015 hoger dan die in rijke landen.

Volgens het rapport moet het beleid voor de toekomst gericht zijn op structurele hervormingen met duurzame ontwikkeling als doel, inclusief de bestrijding van armoede en aanpassing aan de klimaatverandering.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift