Asbestoplossing gezocht in Kazachstan

Nieuws

Asbestoplossing gezocht in Kazachstan

Evert Govaerts

30 april 2009

In Astana, de hoofdstad van Kazachstan, vond een open debat plaats rond het gebruik van asbest en andere organische verontreinigende stoffen.

Op het debat werd een resolutie goedgekeurd die het gebruik en de risico’s van asbest moeten inperken. ’s Werelds tweede grootste asbestproducent neemt stappen in de goede richting, vinden internationale organisaties.
Er werd een resolutie goedgekeurd die de toekomstige aanpak van de asbestproblematiek definieert. Kazachstan produceert nog altijd zo’n 220.000 ton chrysotiel, beter bekend als witte asbest, per jaar. Bij ons is de productie en verwerking en het gebruik van asbest sinds 1998 verboden omdat de stof kankerbevorderend is. In Kazachstan wordt het echter nog dagelijks verwerkt in gebouwen, waaronder ziekenhuizen.
De resolutie moet het gebruik van witte asbest aan banden leggen. De samenkomst werd bijgewoond door wetenschappers en afgevaardigden van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en regeringsafgevaardigden van landen uit de Europese Unie (EU). In de resolutie staan een aantal aanbevelingen aan de Kazachse regering.

Resolutie

De resolutie roept op voor meer openheid van het regeringsbeleid in verband met asbest. Dit door middel van de bewustwording van de gevaren te verspreiden aan de hand van informatieverdeling. De asbestindustrie is bereid informatie publiceren over de gezondsheidsrisico’s. Dit is voor de ngo’s echter niet genoeg. Zij willen onafhankelijke audits van de bedrijven en een onafhankelijke verspreiding van informatie. De overheid moet hierbij helpen door de onafhankelijke informatie te verstrekken.
Verder wordt in de resolutie de vraag geopperd om een nationaal asbestprofiel op te stellen met specifieke informatie over de productie van asbest. Dit om een beter overzicht te krijgen van de gevaren voor de bevolking en de werknemers. Ook moet volgens de resolutie de industrie maatregelen nemen om de gezondheid van de werknemers te garanderen. Hiervoor moet de industrie een rapport opstellen en de risico’s van de productie doorlichten. Die rapporten zouden dan publiek toegankelijk gemaakt moeten worden.

Nog geen wet

Of de resolutie aanvaard zal worden door de Kazachse overheid is een andere vraag. Het asbestprobleem ligt namelijk heel gevoelig in Kazachstan. De asbestindustrie is de tweede grootste ter wereld en neemt zo’n 10 procent van het mondiale verbruik voor zijn rekening.