Australië weigert nieuwe steenkoolmijn om klimaatgevolgen

Nieuws

Rechter oordeelt in voordeel van bevolking en klimaat

Australië weigert nieuwe steenkoolmijn om klimaatgevolgen

Australië weigert nieuwe steenkoolmijn om klimaatgevolgen
Australië weigert nieuwe steenkoolmijn om klimaatgevolgen

IPS

13 februari 2019

Een Australische rechtbank heeft toestemming voor een nieuwe open steenkoolmijn geweigerd vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Het is voor het eerst dat een nieuwe kolenmijn in Australië is tegengehouden om klimaatredenen.

Kate Auburn CC BY 2.0

Protest tegen steenkoolmijn in Australië

Kate Auburn CC BY 2.0

Een Australische rechtbank heeft toestemming voor een nieuwe open steenkoolmijn geweigerd vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Het is voor het eerst dat een nieuwe kolenmijn in Australië, de grootste steenkoolexporteur ter wereld, is tegengehouden om klimaatredenen.

Mijnbouwbedrijf Gloucester Resources deed een beroep op de New South Wales Land and Environment Court, nadat de overheid eerder al had besloten een steenkoolmijn bij de stad Gloucester in Hunter Valley te weigeren, melden Australische media.

Verkeerde plaats, verkeerd moment

De Australische Onafhankelijke Planningscommissie, een overheidsinstantie in New South Wales weigerde het nieuwe project al in december 2017. Het mijnbouwbedrijf stapte daarop naar de rechter.

“Er moeten geen nieuwe kolenmijnen of uitbreidingen meer komen en de overheid moet zo snel mogelijk de transitie naar hernieuwbare energie inzetten”

Die constateert nu niet alleen dat het project geen doorgang kan vinden vanwege de overlast voor de lokale bevolking, maar ook vanwege “de uitstoot van broeikasgassen en het product dat de wereldwijde concentratie van broeikasgassen doet groeien, in een tijd waarin het, om te voldoen aan algemeen overeengekomen klimaatdoelen, dringend nodig is de uitstoot snel terug te dringen.” Het mijnbouwproject zou “op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment” gepland zijn.

Groundswell Cloucester, de actiegroep tegen de mijn, zegt in een verklaring erg blij te zijn met de uitspraak. “Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze regio’s, water, gezondheid en de planeet. Er moeten geen nieuwe kolenmijnen of uitbreidingen meer komen en de plaatselijke en landelijke overheden moeten zo snel mogelijk de transitie naar hernieuwbare energie inzetten.”