Australië erkent Aboriginals als eerste volk

Nieuws

Australië erkent Aboriginals als eerste volk

Australië erkent Aboriginals als eerste volk
Australië erkent Aboriginals als eerste volk

Malvina Poelvoorde

13 februari 2013

De Australische senaat heeft op 7 februari unaniem het wetsvoorstel goedgekeurd dat de Aboriginals als eerste volk van de natie erkent. Minister-president Julia Gillard was erg opgetogen over de samenwerking met de oppositie om dit voorstel goed te keuren. Het merendeel van de Aboriginals zelf is niet tevreden. Volgens hen werd de wet hen opgedrongen en is het een afleiding van de eigenlijke discussie over soevereiniteit.

Hoewel de oppositie oorspronkelijk van plan was om het plan niet goed te keuren, trokken Gilliard en oppositieleider Tony Abott uiteindelijk toch aan hetzelfde zeil. De goedkeuring gebeurde op de vijfde verjaardag van de officiële verontschuldiging tegenover de Aboriginals. Toenmalig minister-president Kevin Rudd verontschuldigde zich in 2008 voor het onrecht en leed dat de inboorlingen waren aangedaan. Beide politici spraken in het parlement lovende worden over de goedkeuring van het wetsvoorstel op deze symbolische dag.

Voorbereiding referendum

Het voorstel dient als een tussenstap naar een referendum om de Aboriginals in de grondwet te erkennen. Het was de bedoeling dat dit referendum in 2013 gehouden werd. Ondanks de campagne die de regering gevoerd heeft, ‘is het klimaat onder de Australiërs nog niet gunstig,’ laat Gilliard weten.

De Sovereign Union of First Nations and Peoples in Australia  meldt op haar website dat het referendum niet naar 2014 uitgesteld is vanwege het racisme onder de blanke Australiërs, maar omdat de overheid en haar wetsvoorstel geen steun vond van de Aboriginalgemeenschappen. ‘In elke gemeenschap waar vertegenwoordigers langsgingen, verwierpen de Aboriginals het voorstel. In een referendum zou deze tegenkanting duidelijk worden onder de Australische bevolking.’

Paternalistische minachting

Wayne Wharton van de Aboriginal Sovereign Embassy in Brisbane noemt het wetsvoorstel een afleiding van de ware kwestie over soevereiniteit, waar de Aboriginals voor ijveren. ‘Wij willen helemaal geen deel uitmaken van de grondwet van de kolonisator.’ Wharton zegt dat deze beslissing aantoont ‘dat de paternalistische minachting van politici voor Aboriginals de voorbije 112 jaar nog niet veranderd is.’

In een persbericht roept Aboriginalleider en politiek activist Michael Ghillar Anderson zijn achterban op niet te geloven dat deze erkenningswet, noch het referendum, de huidige positie en attitude tegenover Aboriginals zal veranderen. ‘Als we de tekst van het wetsvoorstel bekijken, kunnen we vaststellen dat Gillard’s moeite niet meer is dan een bedrieglijke poging om te laten uitschijnen dat zij en haar Labor regering het menen met de Aboriginal kwestie.’

Tijdens het debat verstoorden enkele Aboriginals het parlement en ook voor het parlementsgebouw er was protest tegen het wetsvoorstel.