Australisch steenkoolproject brengt Sociéte Générale in opspraak

Nieuws

Australisch steenkoolproject brengt Sociéte Générale in opspraak

Australisch steenkoolproject brengt Sociéte Générale in opspraak
Australisch steenkoolproject brengt Sociéte Générale in opspraak

Timo Van Gucht

17 april 2014

De Franse bank Société Générale (SG) krijgt kritiek voor haar steun aan het Australische Alpha Coal-project. Het enorme plan om een steenkoolmijn op te trekken in het Galilee Basin in Queensland zou volgens het Franse "Les Amis de la Terre" in strijd zijn met de sociale en milieuprincipes van de bank.

Alpha Coal, een van de grote mijnprojecten in Queensland, kreeg twee jaar geleden groen licht van de Australische overheid. De steenkoolonderneming van Hancock Prospecting en het Indiase GVK wordt gesteund door Société Générale, dat onder meer financiële hulpmiddelen zou bieden en investeerders adviseert.

Het doel van het project is om jaarlijks tachtig miljoen ton steenkool te delven en via de kust van Queensland te exporteren, en dat dertig jaar lang. Naar eigen zeggen zorgt de samenwerking voor de tewerkstelling van 7500 mensen tijdens de opbouw en nog eens 4000 tijdens de effectieve werking van de hele operatie.

Grondwater

Toch is Alpha Coal niet onbesproken. Les Amis de la Terre en andere organisaties stuurden in september 2013 al een open brief naar SG om de plannen voor financiële steun aan de mijn te laten varen. Begin april van dit jaar bepaalde het Land Court of Queensland dat Alpha Coal niet kon doorgaan zonder bepaalde voorwaarden.

De uitspraak ging vooral over de impact van het project op het grondwater. GVK Hancock moet volgens de rechter een goede watermonitoring voorzien en de landeigenaars een eerlijke vergoeding aanbieden. De aanbevelingen van het Land Court zijn echter niet bindend voor de overheid, die nu de definitieve beslissing moet nemen over de toekomst van Alpha Coal.

‘We zien de bijzondere voordelen van onze projecten voor deze regio in en zullen samenwerken met de milieuwetgevers om deze aanbevelingen op te volgen’, reageerde GVK Hancock in een statement.

Principes

Les Amis de la Terre komt nu met een nieuwe studie die het project analyseert op basis van biodiversiteit, waterbronnen, het klimaat en Great Barrier Reef. De Franse ngo bekeek opnieuw de grondbeginselen van Société Générale en concludeerde dat die in strijd zijn met de risico’s die aan de plannen vasthangen.

‘In november beloofde SG ons dat ze alleen zouden doorgaan met het project indien dat niet in strijd was met haar sociale en milieuprincipes’, vertelt Lucie Pinson van Les Amis de la Terre op hun website. De bank bevestigde toen om alle opgelegde richtlijnen te implementeren in het mijnbouwproject.

De principes van de kredietinstelling zijn volgens de studie niet verzoenbaar met de risico’s die Alpha Coal inhoudt. Het ecologisch netwerk vindt nu dat de bank haar activiteiten in Australië moet stopzetten ‘als ze haar toewijding voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) serieus wil nemen.’

Het onderzoek stelt dat de aanleg van het mijnnetwerk een grote impact zal hebben op verschillende domeinen in het Galilee Basin. Zowel waterbronnen, de habitat van bepaalde diersoorten als de biodiversiteit zouden aangetast worden.

Koolstofdioxide

Daarnaast komt ook het voortbestaan van het Unesco-werelderfgoed Great Barrier Reef in het gedrang. Zo kan de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld nefaste gevolgen hebben het koraal van het grootste koraalrif ter wereld.

De uitstoot van koolstofdioxide zou niet alleen plaatselijke, maar ook wereldwijde gevolgen hebben. De tegenstanders halen aan dat dertig jaar steenkoolverwerking 1,8 miljard ton CO2 in de atmosfeer pompt. Milieujournalist Graham Readfearn maakte daarbij in een column voor The Guardian de opmerking dat dat evenveel is als drie jaar broeikasgassen uitstoten in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de mijnbouwers dus een beperkt argument, want de steenkool moet hoe dan ook gewonnen worden voor energievoorziening. De rechter in Queensland gaf hen gelijk.

Reputatie

Alpha Coal lijkt er, mits aanpassingen, hoe dan ook te komen. ‘Als de mening van de rechtbank gerespecteerd wordt, moet het plan verdwijnen of extra wateranalyses voorzien’, zegt Derec Davis van de plaatselijke milieubeweging “Coast and Country”. ‘Queensland staat bekend om z’n mijnbouw en Andrew Cripps (minister voor natuurlijke hulpbronnen en mijnen, red.) kan tussenbeide komen en de mijn meteen goedkeuren’, wees hij met de beschuldigende vinger in het persbericht.

Of de Société Générale nu daadwerkelijk zal ingrijpen, valt af te wachten. Les Amis de la Terre proberen de Franse bank alvast te overhalen met een online petitie. ‘We roepen SG nogmaals op om zich terug te trekken uit het project’, benadrukte Pinson. ‘Het feit dat het Land Court zeer voorzichtig is, wil zeggen dat er iets scheelt met het risicomanagement van de bank. De reputatie van investeerders raakt daarbij in gevaar.’