Australische branden waren heviger door gekapte bomen

Nieuws

Houtkap vergroot het risico op branden

Australische branden waren heviger door gekapte bomen

Australische branden waren heviger door gekapte bomen
Australische branden waren heviger door gekapte bomen

IPS

08 mei 2020

Houtkap in inheemse bossen vergroot het risico op branden en maakt die ook heviger, constateren Australische onderzoekers. Ze leggen ook het verband met de recente catastrofale bosbranden in Australië.

Andrew Wallace (CC BY-NC-ND 2.0)

Australië had tussen november vorig jaar en februari van dit jaar te maken met de ergste bosbranden uit zijn geschiedenis. Wetenschappers van de University of Queensland onderzochten samen met een internationaal team de invloed van het historische en hedendaags landgebruik op de branden.

Veel brandbaar materiaal

James Watson, hoogleraar aan de University of Queensland en directeur bij de Wildlife Conservation Society, zegt dat houtkap ertoe geleid heeft dat veel bossen vatbaarder zijn geworden voor branden. Dat heeft verschillende oorzaken.

‘Houtkap veroorzaakt meer brandbaar materiaal, vergroot de kans op verdroging bij vochtige bossen en maakt bossen lager’

‘Houtkap veroorzaakt meer brandbaar materiaal, vergroot de kans op verdroging bij vochtige bossen en maakt bossen lager’, zegt Watson. ‘Er kan tot 450 ton brandbaar materiaal achterblijven per hectare, dicht bij de grond. Dat is enorm veel brandbaar materiaal in een landschap dat periodiek kampt met seizoensgebonden droogte.’

‘Door deze praktijken toe te staan, neemt de kans op ernstige branden toe en ondermijnen we de veiligheid van de lokale bevolking op sommige plaatsen. Het wildleven lijdt ook, vanwege het verlies aan habitat, de fragmentatie en verstoring voor veel soorten.’

Herstel van bossen

David Lindenmayer, de hoofdauteur van de studie, zegt dat beter landbeheer een einde kan maken aan dit soort bosbranden in de toekomst. ‘Om te beginnen mag er geen vochtig bos meer gekapt worden, en zeker niet als dat zich dicht bij bebouwing bevindt’, zegt Lindenmayer.

‘De fragmentatie moet ook beperkt worden, door proactief eerder gekapt bos te herstellen. Als er wildbranden uitbreken, moeten landmanagers verbrande bossen niet kappen, want dat belemmert het herstel van het bos.’

Snel handelen

De Australische regering heeft een commissie in het leven geroepen die manieren moet vinden om de veerkracht van het land te verbeteren, evenals de voorbereiding en reactie op natuurrampen.

Onderzoeker Michelle Ward van de School of Earth and Environmental Sciences van de University of Queensland zegt dat de overheid nu moet handelen. ‘We dringen er bij beleidsmakers op aan om de kritieke waarde te erkennen van intacte, onverstoorde inheemse bossen. Niet alleen voor de bescherming van de biodiversiteit, maar ook voor de menselijke veiligheid.’

De studie is gepubliceerd in Nature Ecology and Evolution.