Auto's op aardgas blijken niet schoner

Nieuws

Auto's op aardgas blijken niet schoner

Auto's op aardgas blijken niet schoner
Auto's op aardgas blijken niet schoner

IPS

03 maart 2016

Aardgas is niet de magische “brugbrandstof” om auto’s en vrachtwagens schoner en klimaatvriendelijker te maken, integendeel, blijkt uit een nieuwe studie. Hybride en elektrische auto’s zijn wel beloftevol.

Aardgas wordt in verschillende Europese landen aangemoedigd, omdat het milieuvriendelijker zou zijn dan conventionele benzine of diesel. Ook de Europese Commissie bereidt een voorstel voor. Maar uit een nieuwe studie in opdracht van Transport & Environment (T&E) blijkt dat de voordelen voor het milieu sterk tegenvallen.

In het rapport concludeert expertisebureau Ricardo Energy & Environment dat de zogenaamde CNG-auto’s nauwelijks minder vervuilende stoffen uitstoten dan benzinewagens. Ze produceren weliswaar minder stikstofoxiden (NOx) dan dieselauto’s, maar dat verschil zal waarschijnlijk snel verdwijnen nu de tests voor dieselwagens realistischer worden.

‘Uit dit onderzoek blijkt dat aardgas geen “brugbrandstof” is, maar een dure optie en doodlopend straatje op zoek naar een klimaatvriendelijker transport’, zegt Carlos Calvel Ambel, energie-analist bij T&E. ‘Europa riskeert dezelfde fouten te maken als toen het diesel en biobrandstoffen naar voren schoof, die later duur en schadelijk bleken.’

Vrachtwagens

Uit de studie blijkt dat vrachtwagens en bussen op basis van aardgas in alle scenario’s tot een hogere uitstoot leiden. De auto’s stoten weliswaar minder uit op de weg, maar die voordelen worden tenietgedaan door de hogere uitstoot tijdens het oppompen, produceren en transporteren van het gas.

‘We moeten dringend iets doen aan de CO2-uitstoot van vrachtwagens, maar aardgas is niet het juiste antwoord’

Met name methaanlekken vormen een probleem, omdat methaan als broeikasgas vele malen krachtiger is dan CO2.

Gasvrachtwagens hebben bovendien maar een kleine impact op de luchtkwaliteit in vergelijking met de nieuwste voertuigen die aan de nieuwe Euro VI-standaard moeten voldoen.

‘We moeten dringend iets doen aan de CO2-uitstoot van vrachtwagens, maar aardgas is niet het juiste antwoord’, zegt Calvel Ambel. ‘Gasvrachtwagens zijn niet beter voor de luchtkwaliteit en erger voor het klimaat. Regeringen mogen niet langer belastinggeld verspillen om transportfirma’s te overtuigen van een technologie zonder toekomst.’

Biomethaan uit duurzame bronnen kan wel toegepast worden in bepaalde niches, zoals lokale bussen en bestelwagens, maar het kan niet in voldoende grote volumes geproduceerd worden voor wegtransport.

BBL

Ook de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu ziet in de studie een belangrijk argument tegen de stimulansen voor CNG-wagens. ‘De milieuprestaties van aardgasvoertuigen wegen niet op tegen de meerkost, en het heeft bijgevolg geen zin om ze via de verkeersfiscaliteit te bevoordelen zoals nu het geval is in Vlaanderen binnen de BIV en Verkeersbelasting’, zegt de BBL. ‘Feitelijk is de steun voor aardgasvoertuigen een subsidie voor fossiele brandstoffen. Aardgas mag niet gezien worden als een brug naar duurzame mobiliteit. Want als de overheid de dure infrastructuur voor aardgas verder uitbouwt, zet ze ons vast in een vervuilend en fossiel transportsysteem.’

De BBL ziet vooral heil in gedeeld elektrisch transport. ‘De overheid kan de elektrificatie kostenefficiënt versnellen door de Europese uitstootnormen sneller aan te scherpen, doelstellingen op te leggen aan vloten waar ze vat op heeft zoals die van onze openbare vervoersmaatschappijen, en ervoor te zorgen dat de benodigde laadinfrastructuur er komt’, besluit Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.