Axelle Red: "Meer solidariteit in Sierra Leone dan in België"

Nieuws

Axelle Red: "Meer solidariteit in Sierra Leone dan in België"

Mattias Creffier

26 september 2007

Unicef België wil dit jaar 300.000 euro inzamelen om kinderlevens te redden in Sierra Leone, het land met de hoogste kindersterfte op aarde. Dat is zeker geen weggegooid geld, zei Unicef ambassadrice Axelle Red op een persconferentie, want de kinderen van Sierra Leone hebben een enorm potentieel en de solidariteit is er groter dan in België.

“Afrika heeft evenveel potentieel als wij”, zei de Limburgse zangeres, zelf moeder van drie kinderen. “De solidariteit is er zelfs groter dan bij ons. We leven in een land waar over scheiding gesproken wordt omdat de economische toestand in het zuiden slechter is dan in het noorden. In Sierra Leone heb ik moslims en katholieken samen zien bidden.”
Unicef België voert dit jaar campagne onder het motto “Samen vier miljoen baby’s redden” en wil 300.000 miljoen euro inzamelen, onder meer met een aangrijpend spotje op televisie. Dat geld moet dienen om ‘geboortekits’ te kopen voor alle zwangere vrouwen en kinderen onder de vijf jaar in het district Pujehun in het zuiden van Sierra Leone.
De kit kost 45 euro en bevat steriel materiaal voor de bevalling, de belangrijkste vaccins, een middeltje tegen diarree, een muskietennet en voeding voor het jonge kind. De bottom line van het campagnespotje is dan ook dat het maar 45 euro kost om het leven van een baby te redden.
Het cijfer van vier miljoen baby’s komt niet uit de lucht gevallen: elk jaar sterven er wereldwijd vier miljoen kinderen voor ze een maand oud zijn. Tien miljoen kinderen halen hun vijfde levensjaar niet. In Sierra Leone, een land dat van 1991 tot 2002 werd geteisterd door een bloedige burgeroorlog, haalt meer dan één kind op vier zijn vijfde levensjaar niet. Ter vergelijking: in België worden slechts zeven op duizend baby’s niet ouder dan vijf.
Ook het campagnedoel van 300.000 euro is niet willekeurig. “Het bedrag is gebaseerd op de berekeningen van onze mensen die de geboortekit in het district Pujehun willen verspreiden”, zei Yves Willemot, directeur van Unicef België, “Bovendien is dat het bedrag dat we bij vorige acties hebben opgehaald. Het is ambitieus, maar haalbaar.”
Unicef richt zich met zijn campagne ook tot de jeugd. Grietje Vanderheijden en Kobe Van Herwegen van de Ketnetband kwamen als “vrienden van Unicef” uitleggen dat er voor kinderen tussen 10 en 14 jaar op 20 maart een nationale spreekbeurtendag komt. Unicef lanceert ook een opstelwedstrijd. Onder de titel “Er was eens” mogen de kinderen zich het levensverhaal inbeelden van een pasgeboren kindje dat de kans krijgt gezond op te groeien. De beste verhalen komen op de Unicefsite.
Unicef-directeur Yves Willemot zei te hopen dat de toekomstige federale regering de strijd tegen de kindersterfte zal inschrijven in haar regeerakkoord en benadrukte dat de kindersterfte in de wereld “geen fataliteit” is. “Alleen al door borstvoeding te promoten in de eerste zes levensmaanden kan het sterftecijfer met 80 tot 90 procent naar beneden worden gehaald. Eenvoudiger kan het niet.”
Unicef publiceerde op 13 september een rapport waaruit blijkt dat de het aantal kinderen dat zijn vijfde levensjaar niet haalt sinds 1990 wereldwijd is gedaald van 13 miljoen tot 10 miljoen per jaar. Om de kindersterfte tegen 2015 met twee derde te verminderen, één van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, moet dat aantal nog eens met 5,4 miljoen per jaar naar beneden.