Azië en Pacific halen Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet

Nieuws

Voor meer de helft van de SDG’s is er geen of een negatieve evolutie

Azië en Pacific halen Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet

Azië en Pacific halen Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet
Azië en Pacific halen Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet

IPS / Thalif Deen

21 juni 2019

In recordsnelheid neemt de armoede af in Azië en de Pacific. Toch is er nog veel werk aan de winkel om de ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen tegen 2030.

ADB / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Achteruitgang is er vooral op het vlak van schoon water en sanitair (SGD6)

ADB / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

In recordsnelheid neemt de armoede af in Azië en de Pacific. Toch is er nog veel werk aan de winkel om de ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties te halen tegen 2030.

Er is enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen armoede wereldwijd. Dat is te danken aan de Millenniumdoelen (MDG’s), een van de erfenissen van wijlen secretaris-generaal Kofi Annan, zei Amina Mohamed, adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties, recentelijk tijdens een bijeenkomst van de denktank Chatham House in Londen.

Het aantal mensen dat moet overleven met minder dan 1,25 dollar per dag, is geslonken van 1,9 miljard in 1990 naar 836 miljoen in 2015. “De snelste vermindering ooit en een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid”, zei Mohamed. Toch moet er nog veel gedaan worden om een eerbaar leven voor iedereen te garanderen voegde ze eraan toe. Het nieuwe streven is duurzame ontwikkeling: tegen 2030 moeten de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), de opvolgers van de MDG’s, behaald zijn.

Gebrek aan schoon water en sanitair

Voor meer de helft van de SDG’s is er geen of een negatieve evolutie.

Een rapport van de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Pacific (ESCAP) waarschuwt dat, hoewel er enige vooruitgang is geboekt, de regio Azië en de Pacific geen enkele van de zeventien SDG-doelstellingen zal halen tegen 2030.

De regio heeft weliswaar vooruitgang geboekt in het bestrijden van armoede (SDG1) en het garanderen van degelijk onderwijs en levenslang leren (SDG4). Er zijn ook maatregelen genomen om betaalbare en schone energie te leveren (SDG7). Maar voor meer de helft van de SDG’s is er geen of een negatieve evolutie. Achteruitgang is er vooral op het vlak van schoon water en sanitair (SGD6), degelijke banen en economische groei (SDG8) en het stimuleren van duurzame productie en consumptie (SDG12).

Bij de presentatie van het rapport ‘Asia and the Pacific Progress Report 2019’ eind mei, riep Armida Alisjahbana, secretaris van de Economische en Sociale Commissie van de Verenigde Naties voor Azië en de Stille Oceaan, op tot actie om deze negatieve tendensen een halt toe te roepen. “Er is zeker flinke vooruitgang geboekt, maar het proces gaat te traag om de doelstellingen tegen 2030 te behalen.” Ze benadrukte dat meer betrouwbare cijfers en statistieken nodig zijn om de ontwikkelingen in kaart te brengen.

Wachten tot 2064

Stuart Kempster, beleidsanalyst bij WaterAid: “Het is schokkend nieuws dat de regio Azië en de Pacific geen enkele van de zeventien SDG-doelstellingen zal halen tegen 2030. Bijzonder alarmerend is het feit dat sommige landen nog jarenlang zullen falen in het garanderen van het basisrecht op schoon water en sanitair. Dat zijn de bouwstenen voor elke stabiele en welvarende gemeenschap.”

Kempster stelt dat het in dit tempo zal duren tot 2064 tot de landen met lage of gemiddelde inkomens iedereen veilig drinkwater kunnen bieden. Op goede sanitaire voorzieningen zou de bevolking zelfs moeten wachten tot 2107. “Regeringen moeten prioriteiten stellen en werk maken van de watervoorziening, sanitair en hygiëne en financiering regelen voor een duurzamere wereld.”

ADB / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

ADB / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Te weinig klimaatactie

Arman Bidarbakhtnia, hoofd van de dienst statistiekbeheer van ESCAP, benadrukt dat het rapport enkel de evolutie voor de regio en zijn subregio’s toont, en geen doorlichting maakt van specifieke landen. Ook niet wat betreft de grootste naties China en India.

Bovendien wegen kleine eilandstaten even sterk door in deze analyse als de grote landen. Het rapport laat ontwikkelingen zien, maar wijst geen oorzaken en gevolgen aan. De subregio’s van Azië en de Pacific vertonen grote verschillen, met een grote verscheidenheid aan realisaties en problemen.

Elke subregio moet het tij keren op het vlak van ten minste drie van de SDG-doelstellingen. Zo gaat het Oosten en Noordoosten van Azië erop achteruit wat betreft duurzame steden en gemeenschappen (SDG11), klimaatactie (SDG13) en duurzame ontwikkeling van het leven op het vasteland (SDG15).

Zuidoost-Azië daarentegen scoort slecht op het verschaffen van waardig werk (SDG8), klimaatactie (SDG13) en vrede, rechtvaardigheid en sterke publieke diensten (SDG16).

Gebrek aan statistieken

Sinds 2000 is er in Noord- en Centraal-Azië achteruitgang merkbaar op het vlak van gendergelijkheid (SDG5), het garanderen van waardig werk (SDG8), en duurzame steden en gemeenschappen (SDG11).

“Het gebrek aan betrouwbare statistieken is een van de grootste problemen van Azië en de Pacific”

De landen in de Stille Oceaan scoren volgens het rapport slechter dan vroeger op het vlak van hongerbestrijding (SDG2), het garanderen van waardig werk (SDG8), onderwaterleven (SDG14) en vrede, rechtvaardigheid en sterke publieke diensten (SDG16).

“Over alle regio’s heen is het gebrek aan betrouwbare statistieken een van de grootste problemen van Azië en de Pacific”, zegt Bidarbakhtnia. Voor twee op de drie SDG’s zijn er bitter weinig gegevens voorhanden. Een grote lacune is er op het vlak van milieu en duurzaamheid, stelt het rapport. Dat heeft niet altijd met geldgebrek te maken, soms ook met politieke onwil en ontwikkelingsmodellen.

In het rapport staan tips over hoe landen betere en meer gegevens kunnen aanleveren. Satellietbeelden, gps-informatie, mobiele data en online informatie zijn daarbij van nut.

China en India goed op weg

“De regio Azië en de Pacific is goed op koers om armoede weg te werken, financieel gezien”, stelt Bidarbakhtnia. SDG1 zal echter niet gehaald worden tegen 2030, want het doel behelst meer dan een minimuminkomen. Er zijn ook inspanningen nodig op het vlak van onderwijs en gezondheid en bescherming tegen natuurrampen.

Hoewel er geen landeninfo beschikbaar is, zijn er wel aanwijzingen dat zowel China als India beter scoren dan de rest van de regio en SDG1 wel zullen halen als ze op koers blijven. Toch zullen ook zij nog meer budget moeten reserveren voor primaire nutsvoorzieningen, volgens Bidarbakhtnia. En over een hele resem aspecten, zoals sociale bescherming en multidimensionele armoede, zijn er totaal geen gegevens voorhanden.