Aziatische leiders opgelucht over herverkiezing Bush

Nieuws

Aziatische leiders opgelucht over herverkiezing Bush

Sonny Inbaraj

01 januari 1970

Aziatische commentatoren reageerden donderdagochtend zwaar teleurgesteld op de herverkiezing van George Bush als president van de Verenigde Staten. Maar hun politieke leiders toonden zich vooral opgelucht: een tweede ambtstermijn van de Republikein zal voor continuïteit in de politieke en handelsbetrekkingen zorgen.

De Indiase schrijfster Arundathi Roy reageerde met ongeloof op het bericht dat George Bush herverkozen werd. Het is niet te begrijpen waarom de oorlog geen belangrijk verkiezingsthema is geweest, zei Roy, die momenteel in Australië is om de Sydney Peace Prize in ontvangst te nemen. Het idee dat dit soort gewelddadigheid goed is, of minstens toch aanvaardbaar en in het belang van het Amerikaanse volk, is een van de grootste dilemma’s waarmee de wereld wordt geconfronteerd, denk ik.

De resultaten van woensdag zijn een goedkeuring van het beleid van Bush en het Amerikaanse volk heeft die goedkeuring gegeven. We kunnen daar niet omheen draaien, we moeten het aanvaarden, zei Thitinan Phongsudhirak, politiek wetenschapper aan de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok (Thailand). Maar volgens Thitinan lijkt er een kloof te bestaan tussen het Amerikaanse volk en de rest van de wereld. Als wij onze stem hadden kunnen uitbrengen in deze verkiezing, dan zou Bush’ uitdager John Kerry bijna zeker hebben gewonnen.

Michelle Tan, een negentienjarige Singaporese studente formuleerde het nog veel scherper: Wil de bevolking van de Verenigde Staten werkelijk nog meer oorlogen, meer banenverlies en meer begrotingstekort voorgeschoteld krijgen? Het is zo moeilijk te bevatten. Hoe kunnen 59 miljoen mensen (het aantal Amerikaanse burgers dat voor Bush stemde) zo stom zijn?

Maar op het politieke niveau klonken de reacties in het Aziatische werelddeel heel anders. De meeste leiders betoonden zich opgelucht omdat met de herverkiezing van Bush de huidige relaties met Washington niet in gevaar komen. De Japanse eerste minister Junichiro Koizumi zei dat hij de Japans-Amerikaanse relaties verder wou ontwikkelen door belang te hechten aan het vertrouwen en de vriendschap die ik met president Bush heb opgebouwd.

Zijn Thaïse ambtgenoot Thaksin Shinawatra is blij met de continuïteit die de tweede ambtstermijn van Bush zal brengenin de internationale oorlog tegen het terrorisme en in de bilaterale handelsrelaties met de Verenigde Staten. Pornsilp Patcharin-tanakul, vice-secretaris-generaal van de Thaïse handelscommissie verklaarde in de krant The Nation dat de vrijhandelsgesprekken tussen Thailand en de Verenigde Staten onder Bush geen gevaar liepen. Had de Democraat John Kerry zijn intrek in het Witte Huis genomen, dan had Thailand zich moeten voorbereiden op lastigere onderhandelingen. Volgens Pornsilp zou een Democratische regering in Washington hogere milieu- sociale en arbeidsnormen opleggen.

Ook de Chinese president Hu Jintao zond Bush zijn gelukwensen. Ik kijk ernaar uit verder met u samen te werken om de ontwikkeling te bevorderen van opbouwende relaties tussen China en de Verenigde Staten, was zijn ietwat wollige boodschap. Hu zei dat China en de Verenigde Staten door hun samenwerking een positieve rol hebben gespeeld in bevorderen van vrede en ontwikkeling in Azië, de regio van de Stille Oceaan en de rest van de wereld.

Maar de toon van Hu’s reactie op de overwinning van Bush gematigder dan die van zijn Aziatische collega’s. Volgens recente Chinese berichten had de regering in Peking liever John Kerry verkozen gezien. De Engelstalige China Daily publiceerde maandag een commentaarstuk van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Qian Qichen. De Chinese ex-minister nam daarin de Irak-politiek en de agressieve stijl van buitenlands beleid van de regering-Bush impliciet op de korrel. (CA/PD)