Aziatische vrouwen hebben weinig aanspraak op grond

Nieuws

Aziatische vrouwen hebben weinig aanspraak op grond

Ethan Freedman

24 juli 2012

In Azië hebben vrouwen weinig kostbaar bosgebied in hun bezit omdat mannen systematisch bevoordeeld worden, blijkt uit een nieuwe studie van milieuorganisatie Rights and Resources Initiative (RRI).

“Vrouwen blijven uitgesloten van eigendomsrechten en zijn zelden eigenaar van de grond die ze bewerken”, staat de lezen in de studie van RRI. “Door genderdiscriminatie in combinatie met het gebrek aan rechten komen vrouwen vaak in een cirkel van kwetsbaarheid en armoede terecht.”

Xiaobei Wang, onderzoeker bij RRI, verklaart dat het voor vrouwen onmogelijk wordt gemaakt om de opbrengsten uit bosgebieden op te strijken. “Het lidmaatschap van een vrouw bij een collectief of een huishouden hangt af van haar burgerlijke staat. Dat heeft een directe impact op het feit of vrouwen dezelfde rechten genieten als mannen.”

“Of vrouwen binnen hun stand trouwen of niet, ze blijven kwetsbaar en dat wordt erger als ze scheiden”, aldus Wang.

Een van de voorbeelden in het rapport is Nepal, waar vrouwen amper een tiende van de grondeigendom in handen hebben, en waar het gemiddelde grondbezit van een vrouw slechts twee derde bedraagt van dat van een man.

Hoewel er geen standaardmodel bestaat voor grondeigendom in deze rurale gebieden, zijn het meestal de mannen die beslissen over de verdeling en toewijzing, staat in het RRI-rapport.

Aung San Suu Kyi

Veel organisaties hekelen het gebrek aan vooruitgang bij Aziatische vrouwen, dat in bepaalde landen een rem op de ontwikkeling zou zetten. “In alle Aziatische landen blijft genderongelijkheid een belemmering voor vooruitgang, gerechtigheid en sociale stabiliteit. Het berooft de regio van een aanzienlijke bron aan menselijk potentieel”, schrijft het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) in zijn jaarlijks rapport.

In 2011 raamde de Internationale Arbeidsorganisatie de totale kostprijs van genderongelijkheid in Azië op 47 miljard dollar per jaar, omdat 45 procent van de Aziatische vrouwen met beroepsactieve leeftijd economisch inactief is. Bij Aziatische mannen is dat maar 19 procent.

Volgens sommigen zijn er andere factoren die verhinderen dat vrouwen rijkdom vergaren. “Het is niet economische ontwikkeling die de kloof kan dichten. Het zijn natuurlijk de culturele waarden”, zei Aung San Suu Kyi, voorzitter van de Nationale Liga voor Democratie (de belangrijkste oppositiepartij in Myanmar), op het World Economic Forum.

Vrouwelijk management

Een rapport  van de Wereldbank dat eerder dit jaar verscheen, ziet in de privésector wat vooruitgang met meer vrouwen in hoge functies in Oost-Azië. Voor Hong Kong is het percentage van vrouwen dat zitting heeft in de raad van bestuur van een bedrijf gestegen van minder dan 5 procent tot 8,9 procent in de periode tussen 2000 en 2009.

Oost-Azië heeft verder volgens de Wereldbank een hoog percentage bedrijven in handen van vrouwen en bedrijven met een vrouwelijk management, in vergelijking met andere ontwikkelingsregio’s.