Azië blijft continent van de armoede

Nieuws

Azië blijft continent van de armoede

Peter Dhondt

14 september 2011

De spectaculaire vermindering van de extreme armoede in Azië verbergt uiteenlopende ontwikkelingen in de landen in de regio. Snel groeiende landen als China en India hebben grote successen geboekt bij de armoedebestrijding, maar in een tiental landen die het economisch niet zo goed doen, is de armoede nog toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Aziatische Ontwikkelingsbank.

Volgens de studie konden tussen 2005 en 2008 in Azië en de regio van de Stille Oceaan naar schatting 150 miljoen mensen aan extreme armoede ontsnappen. In 2008 moesten in de regio 753,5 miljoen mensen rondkomen met minder dan 1,25 dollar (ongeveer 90 eurocent) per dag; in 2005 waren dat er nog meer dan 900 miljoen. In 2009 en 2010 zette de dalende trend zich voort, maar minder uitgesproken, zegt de Aziatische Ontwikkelingsbank op basis van projecties. In 2010 waren er volgens die cijfers nog 658,7 miljoen extreem armen in de regio.

Crisis

De vertraging is een gevolg van de internationale economische crisis die in 2008 begon. De strijd tegen de armoede verloor daardoor in 2009 en 2010 in de meeste landen aan tempo. Volgens de cijfers van de Aziatische Ontwikkelingsbank steeg de voorbije twee jaar het aantal extreem arme inwoners in 9 van de 25 ontwikkelingslanden die de instelling volgt. Het gaat om Pakistan, Indonesië en een aantal kleinere landen.  Het aantal inwoners dat geen 2 dollar (1,5 euro) per dag ter beschikking heeft, nam zelfs in 10 landen toe.

Oost-Azië en vooral China brachten het er veel beter af dan de rest van de regio. In China daalde het aantal extreem armen van 122 miljoen in 2008 tot 66,5 miljoen in 2010. In sommige andere landen groeide het absolute aantal armen juist, een gevolg van de bevolkingsgroei.

Steun

De strijd tegen de armoede blijkt vooral moeizaam te lopen in de armste landen. Volgens de Aziatische Ontwikkelingsbank impliceert dit dat dergelijke landen verder steun nodig hebben om de armoede te kunnen terugdringen.

In absolute cijfers woonden in 2010 de meeste arme mensen in India (389 miljoen), gevolgd door Bangladesh (67 miljoen), China (66 miljoen), Indonesië (43 miljoen) en Pakistan (30 miljoen). Relatief gezien is de armoede het grootst in Nepal, Bangladesh, Oost-Timor en India.

Opvallend is ook dat het aantal “gematigd arme” Aziaten – mensen die meer dan 1,25 dollar maar minder dan 2 dollar ter beschikking hebben — tussen 2005 en 2008 maar met 18,4 miljoen daalde.  Ook in 2009 en 2010 was er weinig beterschap. Bijna de helft van de bevolking van de regio, ongeveer 1,533 miljard mensen, verdiende in 2010 nog altijd minder dan 2 dollar.

Niet Afrika maar Azië blijft het armoedecontinent. In 2008 leefde 63 procent van alle arme mensen in de wereld in Azië en de regio van de Stille Oceaan.