Azië vreest conflicten door klimaatverandering

Nieuws

Azië vreest conflicten door klimaatverandering

Ron Corben

02 oktober 2009

Extreme weersomstandigheden wakkeren de vrees aan voor water- en voedseltekorten in Azië. Deskundigen verwachten als gevolg daarvan conflicten in de regio. De zorgen dragen bij aan een groeiend besef van urgentie, tijdens de twaalfdaagse klimaatbijeenkomst in Bangkok.

De bijeenkomst is de laatste van een serie besprekingen in de aanloop naar de Klimaattop in Kopenhagen. Tijdens die top in december moet een nieuw klimaatverdrag worden aangenomen, de opvolger van het Kyoto-protocol dat in 2012 afloopt.
Mark Rosegrant, directeur van het International Food Policy Research Institute in Washington, zegt dat stijgende voedselprijzen, waterschaarste en landgebrek hoogstwaarschijnlijk zullen bijdragen aan sociale onrust. “Buren zullen elkaar bestrijden”, voorspelt hij. “Als het milieu achteruit gaat, kunnen ook de sociale verbanden aan het wankelen gebracht worden.”
De Aziatische Ontwikkelingsbank (AsDB) stelde deze week in een aantal nieuwe rapporten dat de voedselzekerheid bedreigd wordt door lagere opbrengsten van oogsten. De oogsten nemen af als gevolg van overstromingen, droogtes, grillige regenval en andere klimaatverschijnselen.
De AsDB waarschuwt dat de voedselprijzen dramatisch kunnen stijgen. De prijs van rijst kan met 30 procent stijgen, die van maïs met 50 procent en tarwe kan 100 procent duurder worden in de komende 40 jaar.

Energie

Vooral de landbouw is erg gevoelig voor veranderingen in het klimaat. In Azië zijn 2,2 miljard mensen afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. De sector draagt zelf ook voor een aanzienlijk deel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Azië en de Pacific zijn goed voor 37 procent van de wereldwijde uitstoot door landbouwproductie. China neemt 18 procent van het totaal voor zijn rekening.
De klimaatverandering zal naar verwachting disproportioneel invloed hebben op de armsten. Vooral vrouwen op het platteland in ontwikkelingslanden zullen het zwaarder krijgen, omdat zij afhankelijk zijn van de teelt van basisgewassen.
Ook vraagt de AsDB zich af of energie betaalbaar zal blijven, gezien de sterke afhankelijkheid van traditionele biomassabrandstoffen en de hoge energie-intensiteit van de economieën in de regio.
De dreigingen op het gebied van landbouw en energie zullen naar verwachting leiden tot migratie binnen de landsgrenzen. Maar er zijn ook verschillende kwetsbare gebieden, vooral dichtbevolkte kustregio’s, die waarschijnlijk te maken zullen krijgen met een stijgende zeespiegel, overstromingen en cyclonen.
Voor Leena Srivastava, directeur van het Energy and Resources Institute, ligt de grootste uitdaging in het zorgen voor betaalbare energie “voor de miljoenen mensen die nu nog geen energie hebben.” Het instituut zet zich in voor duurzame ontwikkeling.
 
Om alternatieve energiebronnen te kunnen gebruiken, is betaalbare technologie nodig. Srivastava vindt het van groot belang dat die technologie binnen het bereik van armen komt.