Aznar wil vreemdelingenwet nog strenger

Nieuws

Aznar wil vreemdelingenwet nog strenger

Alicia Fraerman

20 mei 2003

Niet-Europeanen krijgen het binnenkort nog moeilijker om Spanje binnen te raken. Premier José María Aznar heeft maandag een verdere verstrenging van de Vreemdelingenwet aangekondigd. Op 25 mei worden in Spanje gemeenteraadsverkiezingen gehouden, en Aznar weet dat hij met dat thema kan scoren.

Volgens Aznar zal de Spaanse Ministerraad vrijdag belangrijke wijzingen aan een twintigtal artikels van de Vreemdelingenwet goedkeuren. Die wet werd in december 2000 al flink aangescherpt, ook op aangeven van Aznar. Zijn partij, de Partido Popular, bezet de meerderheid van de zetels in het parlement, waardoor de nieuwe wijzigingen naar alle waarschijnlijkheid snel kracht van wet zullen hebben.

Sommige van de voorgestelde vernieuwingen klinken positief. Aznar wil met name de toekenning van visa en verblijfs- en arbeidsvergunningen versnellen. Niet-Europeanen die nu in Spanje willen gaan werken, moeten eerst in hun eigen land een visum aanvragen - dat lukt overigens alleen als ze al een Spaans arbeidscontract kunnen voorleggen. Met dat visum kunnen ze naar Spanje reizen, maar daar moeten ze dan eerst nog een verblijfsvergunning en dan een arbeidsvergunning vast krijgen. Die drie stappen zullen nu worden samengevoegd tot één snelle procedure.

De Spaanse regering moet 13 elementen uit de oude wet aanpassen die door het hooggerechtshof geschrapt zijn omdat ze discriminerend waren. Dat wil niet zeggen dat alle voorgestelde wijzigingen gematigder zijn. Wie van de legale weg afwijkt, kan in de toekomst op een nog hardere aanpak rekenen. Aznar wil meer mogelijkheden inbouwen om illegale immigranten en de mensen of organisaties die hun helpen te straffen. Dat geldt in de eerste plaats voor mensenhandelaars. Maar ook luchtvaartorganisaties zullen strenger moeten toekijken op de passagiers die ze het land binnenvoeren - Aznar wijst er op dat de meeste clandestiene immigranten niet via de straat van Gibraltar of de Canarische Eilanden arriveren, maar wel via de luchthavens.

Om die aanvoerroutes beter te controleren, is de medewerking van de 14 overige Schengenlanden nodig - de grenzen tussen die landen worden immers in principe niet meer gecontroleerd. Aznar dringt er op aan dat de Schengenlanden de voorwaarden en straffen die ze opleggen aan luchtvaartorganisaties gelijkschakelen, en dat ze elkaars beslissingen over de uitwijzing van illegalen respecteren. Volgens Aznar moeten alle Europese landen hun immigratiepolitiek op drie uitgangspunten baseren: alleen legale migratie kan door de beugel, Europa heeft geen onbeperkte capaciteit om vreemdelingen op te vangen en de grenzen moeten open blijven voor leden van achtergestelde gemeenschappen.

Aznar krijgt tegenwind van migrantenorganisaties en van de grootste oppositiepartij, de PSOE. Vorige week verweet ook een rechtbank in Catalonië de federale regering haar onverzettelijkheid in immigratiezaken. De rechtbank gaf een Marokkaan gelijk die geklaagd had tegen de beslissing van de Spaanse overheid om zijn werkvergunning niet te vernieuwen. El Kebib O. had van 1991 tot 1996 een legale verblijfs- en arbeidsvergunning in Spanje, maar werd daarna enkel in het land gedoogd.

De PSOE stelt dat Aznar de vreemdelingenwet enkel uit electorale overwegingen hervormt. Ongeveer 12 procent van de actieve bevolking in Spanje zit zonder werk. Velen denken dat vreemdelingen de banen wegsnoepen. Spanje telt bijna 1,6 miljoen migranten op een totale bevolking van 40 miljoen. Maar ook de PSOE is voor een strengere controle van vreemdelingen aan de grenzen.

Volgens Amnesty International worden migranten in Spanje steeds vaker het slachtoffer van racisme en discriminatie. Vorig jaar werden er 321 gevallen gemeld van mishandeling van migranten door de ordediensten. Verscheidene illegalen stierven in gevangenschap. Amnesty klaagt dat de Spaanse regering geen maatregelen heeft genomen tegen dat toenemende racisme.

Tags