Bagdad weigert VN-bijdrage te betalen

Nieuws

Bagdad weigert VN-bijdrage te betalen

Thalif Deen

06 augustus 2004

Irak, dat dit jaar zo'n twee miljard dollar wil spenderen aan de uitbouw van een leger, zegt dat het te arm is om zijn VN-schuld van 14,6 miljoen dollar betalen. In de wandelgangen van de VN wordt dat beschouwd als een flauw excuus, zoniet een belediging.

Irak bevond zich niet in een positie om zijn schuld aan de VN af te lossen, maar hoopt dat volgend jaar wel te doen als de olie-inkomsten opnieuw stijgen. Zo staat het in een brief die de door de VS geïnstalleerde interim-regering in Bagdad naar het VN-hoofdkwartier in New York stuurde. In de brief wordt ook vermeld dat Irak nog steeds aankijkt tegen een geërfde buitenlandse schuld van 120 miljard dollar. De 14,6 miljoen dollar is een geaccumuleerde schuld. Bagdad betaalt al geen VN-bijdragen meer sinds de VN sancties afkondigden in augustus 1990.

De bevoegde VN-commissie aanvaardt de Iraakse argumenten en verleent Irak uitstel van betaling tot 30 juni 2005. Maar in de wandelgangen wordt de brief gelezen als een opgestoken diplomatieke middelvinger richting VN. Een belachelijk argument, en dan druk ik me nog zacht uit, zegt een VN-diplomaat op voorwaarde van anonimiteit. Het (Amerikaanse) voorlopige bestuur heeft er zelfs niet aan gedacht geld opzij te zetten voor de VN. Maar het vroeg wel dat de organisatie een bijdrage leverde aan de heropbouw van het land.

Jim Paul van de ngo Global Policy Forum denkt dat er meer aan de hand is. Het betalen van de jaarlijkse bijdrage aan de VN is vooral symbolisch. Het bedrag is belachelijk klein. Paul interpreteert de Iraakse weigering als een diplomatieke boodschap die als volgt kan luiden: jullie wilden de VS en de UK niet steunen bij de invasie van Irak en nu willen jullie om veiligheidsredenen geen VN-personeel in Irak. Dan zijn de VN geen prioriteit voor ons. Het Global Policy Forum noemt de 14 miljoen ’peanuts’ in vergelijking met de miljarden die de Amerikaanse belastingbetalers in Irak pompen.

Door de weigering blijft Irak, op één na ‘s werelds olierijkste land, in de klasse van ‘s werelds armste landen. Ook Benin, Tsjaad, Somalië, Liberia, Niger en Tadzjikistan betalen al jaren geen bijdragen meer. Zij dreigen hun stemrecht in de Algemene Vergadering te verliezen. De VN vrijwaren Irak voorlopig van dat gevaar. De bijdragecommissie concludeert op basis van de uitzonderlijke problemen die Irak meemaakte en van het complexe overgangsproces dat de Iraakse weigering om het minimumbedrag te betalen te wijten is aan factoren buiten zijn controle.(MM)