Banken gaan de armen bedienen

Nieuws

Banken gaan de armen bedienen

Ferial Haffajee

23 oktober 2003

Slechts vier op tien Zuid-Afrikanen hebben een bankrekening op hun naam. Daar zal verandering in komen: de banksector heeft een charter ondertekend waarin de verplichting staat om kantoren te openen binnen een radius van maximum twintig kilometer van elke gemeente of elke stad.

Zuid-Afrika heeft een financiële architectuur die de vergelijking met die van industrielanden met glans doorstaat. Een waaier van financiële diensten wordt er toegankelijk gemaakt via kantoren, het internet en sinds kort ook via mobiele telefoons. Tegenover dat prachtige financiële en technische aanbod staat de lage densiteit van het kantorennet en een dienstverlening die vooral op de rijken is afgestemd. Zes op tien Zuid-Afrikanen staat geboekstaafd als unbanked.

Afgelopen vrijdag ondertekenden de bank- en de verzekeringssector een charter dat zich tot doel stelt om de financiële dienstverlening zondanig uit te breiden dat er in de buurt van elke gemeente een bank is op minstens 20 kilometer. De banken en verzekeraars beloven ook om 75 miljard rand (9 miljoen euro) te investeren in de infrastructuurwerken voor de uitbreiding, in black empowerment en in sociale huisvesting.

De black empowerment zal een grootscheepse rekruteringsjacht op zwart financieel talent inhouden. Tegen 2008 moeten zwarte Zuid-Afrikanen 25 procent uitmaken op directeursniveau, 33 procent van de bestuursmandaten bezetten en veertig tot vijftig procent van het jongere kader. De bedoeling is tegen het einde van het decennium ervoor te zorgen dat een kwart van de financiële firma’s in zwarte handen is.

Het charter is een initiatief van de Financial Sector Campaign Coalition, die drie jaar lang actie voerde onder de slogan ‘De banken doen werken voor de mensen’. Met de steun van de Zuid-Afrikaanse communistische partij (SACP), de ngo’s en de vakbonden, vond de koepelorganisatie een luisterend oor in het bank- en verzekeringswezen.

Pat Horn van Streetnet, een organisatie die ijvert voor rechten in de informele sector, was één van de voortrekkers. Enkele jaren kwam ze op het idee toen ze sociaal werk verrichtte in Durban. De handelaars liepen rond met dikke stapels bankbiljetten omdat ze de bankkosten te hoog vonden. Horn bedacht dat al die kleine beetjes samen een bom slapend geld vormen, die beter benut kan worden.

De FSC-Coalitie zegt dat ze de banken aan hun beloften zal houden. De uitbreiding van het netwerk zal af te lezen zijn aan de jaarverslagen van de banken en de verzekeraars. Die hebben zich ertoe verbonden om de komende tien jaar hun vooruitgang te laten optekenen op een ‘scorekaart’. Een belangrijk wapen, meent SACP-topman Blade Nzimande. We kunnen op basis van de scorekaarten beslissen waar onze kerken, onze gemeenten, onze coöperatieven, onze begrafenisverenigingen of onze vakbonden hun geld parkeren. De Zuid-Afrikaanse overheid neemt jaarlijks voor 180 miljard rand diensten af van de banksector.

De Zuid-Afrikaanse minister van Financiën Trevor Manuel heeft beloofd er persoonlijk op toe te kijken dat de banken hun diensten uitbreiden naar de armere delen van het land. Ik heb een tante in Namaqualand (een arme en erg afgelegen regio) in ik zal checken of zij een bankrekening krijgt, verklaarde de minister met een knipoog.