Bayer CropScience geeft verzet tegen vrije info over pesticiden deels op

Nieuws

Bayer CropScience geeft verzet tegen vrije info over pesticiden deels op

Sanjay Suri

01 juli 2004

De milieugroepering Friends of The Earth mag het publiek laten weten hoe men informatie over pesticiden kan opvragen. De agrochemische multinational Bayer CropScience besloot gisteren (woensdag) af te zien van de gerechtelijke eis dat de milieugroepering die informatie geheim moet houden.

Friends of The Earth (FoE) vroeg in 2000 aan het Pesticides Safety Directorate, een overheidsinstelling in Groot-Brittannië, om informatie over een aantal pesticiden vrij te geven. Bayer schakelde de rechter in dat te voorkomen. Het dispuut ging in het bijzonder om pesticiden die glufosinaat-ammonium bevatten, een onkruidverdelger die veel gebruikt wordt bij gewassen die door genetisch wijziging resistent zijn tegen het middel. Het pesticide doodt alle planten die niet genetisch veranderd zijn.

In mei vorig jaar kwamen beide partijen buiten de rechtszaal overeen dat FoE de informatie wel mag inzien, maar niet mag verspreiden onder het publiek. Intussen had de milieugroepering de gegevens echter al achterhaald in Zweden en Denemarken. In oktober vorig jaar stapte Bayer opnieuw naar de rechter, met de bedoeling door middel van een rechterlijk verbod te voorkomen dat FoE aan het publiek bekend maakt dat ze de gegevens in bezit heeft en hoe de informatie te verkrijgen is.

Gisteren besloot Bayer af te zien van deze laatste eis. Dit betekent dat FoE mensen mag wijzen op de mogelijkheid de informatie in te zien, maar dat de organisatie de gegevens niet op een website mag zetten.

Ondanks die beperking vindt directeur Tony Juniper van Friends of the Earth in Groot-Brittannië dat zijn organisatie een overwinning heeft behaald. Het is een belangrijke stap in de goede richting, als het gaat om het opheffen van de geheimzinnige sfeer die hangt rond goedkeuring van pesticiden. Het wordt tijd dat bedrijven zich realiseren dat we in de 21ste eeuw beland zijn en dat open kaart spelen beter werkt dan intimidatie, aldus Juniper.

Friends of the Earth vindt dat bedrijven die pesticiden en andere mogelijk schadelijke stoffen op de markt brengen, het publiek de mogelijkheid moeten geven om zich te informeren over van de effecten die de stoffen kunnen hebben voor de gezondheid. Die toegankelijkheid is ook belangrijk omdat onafhankelijke wetenschappers dan onderzoek kunnen doen naar de werking van de stoffen in het milieu.

In Engeland treedt volgend jaar een nieuwe informatiewet in werking, die het publiek beter toegang moet geven tot milieu-informatie en andere gegevens die de overheid in bezit heeft. (JS/ADR)