Bedreigde walvissoort sterft bijna uit

Het aantal exemplaren van de noordkaper, de meest bedreigde walvis van de Atlantische Oceaan, gaat ineens drastisch achteruit. Er zijn maar honderd vrouwelijke noordkapers meer over.

De laatste twintig jaar leek de noordkaper zich te herstellen maar de laatste jaren gaat het ineens sterk achteruit met deze bedreigde walvis. Mariene biologen schatten dat er maar 100 vrouwelijke noordkapers meer over zijn die zich kunnen voortplanten. In 2010 waren er nog 500 noordkapers.

De noordkaper wordt zo mogelijk de eerste grote walvis die helemaal verdwijnt in de moderne tijd.

Vissersnetten

Steeds meer noordkapers raken verstrikt in de netten van vissersschepen. Soms slepen ze dat enorme extra gewicht maandenlang mee, waardoor ze uitgeput raken. De laatste tien jaar is het aantal noordkapers dat sterft door vissersnetten verdubbeld.

2017 blijkt een rampjaar te zijn. Er zijn al zeker zestien dode noordkapers gevonden.

Van de dieren die wel overleven, daalt de vruchtbaarheid. Het aantal geboortes daalt snel. Uitgeputte, ondervoede exemplaren planten zich niet meer voort.

Vorig jaar wees een Amerikaanse studie er ook al op dat het niet goed gaat met de noordkaper.

In 1935 was de Noord-Atlantische noordkaper bijna uitgestorven. Door een verbod op de jacht kwamen er langzaam weer walvissen bij. In 1992 waren er 295, en de laatste twintig jaar groeide het aantal sneller. Maar aan dat herstel is dus een eind gekomen.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift