Bedrijfsleven maakt van regelgeving 'mythisch monster'

Nieuws

Bedrijfsleven maakt van regelgeving 'mythisch monster'

Sanjay Suri

01 januari 1970

Bedrijven die zich verzetten tegen milieu- en arbeidswetgeving, schaden hun eigen concurrentiepositie en de samenleving. Dat stelt CORE, een coalitie van niet-gouvernementele organisaties, vakbonden en academische instituten in een gisteren (maandag) verschenen rapport.

Bij CORE zijn onder meer Amnesty International, Friends of the Earth, Action Aid, Christian Aid en het Wereld Natuur Fonds aangesloten. Volgens de organisaties is ‘bureaucratie’ vaak een denkbeeldig obstakel dat bedrijven gebruiken om het beleid naar hun hand te zetten. Het bedrijfsleven maakt van de regelgeving een ‘mytisch monster’, aldus de auteurs. Regelgeving bedreigt de winstgevendheid en productiviteit niet, zoals bedrijven vaak beweren, maar biedt juist kansen om de bedrijfsvoering te verbeteren, stelt het rapport.

Bureaucratie – moeizame en ondoorzichtige procedures - en regelgeving zijn twee verschillende dingen, erkent Deborah Doane, voorzitter van CORE. Maar het bedrijfsleven gooit ze op één hoop.

Volgens het rapport hebben de meest concurrerende landen, zoals Zweden, Denemarken en Canada, eveneens de meest uitgebreide regelgeving op sociaal en milieugebied. In Groot-Brittannië zorgden de door het bedrijfsleven verguisde regels voor een reductie van de uitstoot van vervuilende stoffen. De uitstoot van zwaveldioxide werd sinds 1990 met 75 procent teruggebracht en de watervervuiling nam sinds 2001 met 65 procent af. Groot-Brittannië voerde ook het minimumloon in en nieuwe regels voor zwangerschapsverlof en veiligheid op de werkvloer.

Regelgeving belemmert bedrijven niet in hun ontwikkeling, ze zorgt er juist voor dat een bedrijfscultuur ontstaat waarin ruimte is voor innovatie en kwaliteitsverbetering, aldus het rapport.

De schade door gebrek aan regelgeving is het grootst in de ontwikkelingslanden, stelt Doane. Zij hebben buitenlandse valuta en investeringen nodig, maar kunnen geen invloed uitoefenen op de regelgeving in het Noorden.

Verschil in regelgeving tussen Noord en Zuid bestaat onder meer als het gaat om ziekten die gerelateerd zijn aan tabaksgebruik en overgewicht, zegt Doane. De groei van de tabaksindustrie is in het Noorden beperkt als gevolg van strenge wetgeving en hoge belastingen. In het Zuiden, waar de industrie zich hevig verzet tegen regulatie, groeit het tabaksgebruik. (JS)