"Belastingdienst bevoordeelt illegale activiteiten in Israel"

Nieuws

"Belastingdienst bevoordeelt illegale activiteiten in Israel"

David Cronin

26 september 2010

Organisaties die geld inzamelen voor het Israëlische leger en illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, kunnen in Nederland gebruik maken van belastingvoordelen voor liefdadigheidsinstellingen.

De stichting Sar-EL is een van de Nederlandse organisaties die het Israëlische leger steunt. De stichting organiseert bezoeken aan Israël, waar Nederlandse vrijwilligers tijdelijk werken in de zorg of op een militaire basis.
Max Arpels Lezer, oprichter van de stichting in Amsterdam, zegt dat hij vrijwilligers aanmoedigt om in ziekenhuizen te gaan werken. Als dat niet mogelijk is, kunnen ze burgerlijk werk doen op een militaire basis. Eerder zei hij dat de vrijwilligers geen militairen worden, maar wel “helpen in de strijd tegen de Palestijnen.”
Het Israëlische leger is in een onderzoek van de Verenigde Naties beschuldigd van mensenrechtenschendingen tijdens het drieweekse offensief in 2008-2009 in Gaza. Arpels Lezer wil niet ingaan op de vraag waarom hij het Israëlische leger wil steunen. “We spreken niet over politiek. Onze organisatie is een niet-politieke organisatie.”

Nederzettingen

De Nederlandse wetgeving rekent Israëlorganisaties vaak tot Algemeen Nut Beogende Instellingen die belastingvoordelen genieten. Ook zijn giften aan deze instellingen aftrekbaar voor de belasting.
De stichting Collectieve Israël Actie (CIA) verzamelt jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro, volgens de website. De stichting steunt onder meer training voor Israëlische soldaten, in het bijzonder op het gebied van toepassing van geavanceerde technologie. In de Raad van Advies zit Doron Livnat, directeur van Riwal, een bedrijf dat de kranen leverde die gebruikt werden bij de bouw van de muur die Israël bouwde op de Westelijke Jordaanoever. Die muur werd in 2004 als illegaal betiteld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.
De stichting Nachamoe zamelt geld in voor Israëlische gezinnen, waarvan sommige leven in Israëlische nederzettingen tussen Jeruzalem en Betlehem. Deze nederzettingen zijn in strijd met het internationale recht; de Vierde Conventie van Genève uit 1949 verbiedt een bezettende macht om een deel van zijn eigen burgerbevolking te huisvesten in het bezette gebied.
Sommige stichtingen zien de steun voor het Israëlische leger als “humanitaire hulp”. Visie voor Israël moedigt sympathisanten aan om donaties te geven voor de aanschaf van rugzakken voor Israëlische militairen. Een nieuwsbrief van de organisatie meldt dat de steun aanzienlijk is toegenomen na het Gaza-offensief twee jaar geleden.

Onderzoek

Shuva is een van de christelijk-zionistische organisaties die de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza ziet als een vervulling van de bijbelse profetie. In een nieuwsbrief uit 2009 blijkt dat Shuva een school gefinancierd heeft in Nofei Nechemia, een uitbreiding van de Israëlische nederzetting Ariel op de Westelijke Jordaanoever. Nofei Nechemia wordt in Israëlische kranten vaak als “illegale buitenpost” aangeduid. Shuva zegt ook jaarlijks honderden kolonisten te helpen om zich te vestigen in vier Israëlische gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever.
Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat de belastingwetgeving geen bepalingen bevat over schendingen van het internationale recht. De Nederlandse wetgeving staat non profitorganisaties toe om gebruik te maken van belastingvoordelen op grond van de door de organisatie vastgelegde doelen. “De Belastingdienst kan die status op elk moment intrekken na onderzoek.”
Ghada Zeidan van United Civilians for Peace, een Palestijnse solidariteitsgroep in Nederland, zegt dat het “erg moeilijk” is om de overheid ervan te overtuigen actie te ondernemen tegen pro-Israëlorganisaties. “Het probleem is dat er een soort cultuur gegroeid is waarin dit geaccepteerd wordt”, zegt ze.

Groot-Brittannië

Eerder dit jaar werd in Groot-Brittannië een campagne gelanceerd tegen het Jewish National Fund (JNF) met als doel de organisatie te ontdoen van de status ‘liefdadigheidsinstelling’. JNF wijst erop dat het zich vooral bezighoudt met het planten van bomen in Israël, maar volgens activisten steunt de organisatie al tientallen jaren geweld tegen de Palestijnen.
Een woordvoerder van de Britse Belastingdienst kon niet zeggen of er onderzoek is gedaan naar de activiteiten van het JNF.