Belastingverlaging voor Zuid-A frikaanse arbeiders

Nieuws

Belastingverlaging voor Zuid-A frikaanse arbeiders

Farah Khan en Anthony Stoppard

18 februari 2002

De Zuid-Afrikaanse regering stelt vrijdag
haar nieuwe begroting voor. De besparingsmaatregelen en de budgettaire
discipline van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat er nu meer ruimte komt
voor onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg. President Thabo Mbeki
maakte al bekend dat arbeiders mogen rekenen op een belastingverlaging en
dat het kindergeld en de pensioenen opgetrokken worden. Er zijn ook
aanwijzingen dat de btw op een aantal basisproducten afgeschaft wordt om de
druk op de allerarmsten te verzachten.

De besparingen van de afgelopen jaren zetten veel kwaad bloed bij vakbonden
en sociale organisaties. Er leven zo’n 22 miljoen Zuid-Afrikanen onder de
armoedegrens en 40 procent van de bevolking is werkloos. Vrijdag zal moeten
blijken of de nieuwe begroting echt een trendbreuk betekent. Ze wordt in
ieder geval zo aangekondigd door de regering.

Eerder bleek al uit de provinciale begrotingen dat er in Zuid-Afrika meer
ruimte komt voor een sociaal beleid. Het budget dat de negen provincies
uitgeven aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale uitkeringen zal tegen
volgend jaar stijgen met 139 miljard rand (13,9 miljard euro), wat een
stijging is met 2,6 procent. Hoe groot de stijging op nationaal niveau zal
bedrag, zal vrijdag moeten blijken.

In ieder geval zullen de budgetten voor onderwijs, gezondheidszorg en
sociale uitkeringen stijgen. Mbeki heeft een plan voor de bestrijding van
de armoede aangekondigd. De president beloofde vorige week dat er meer geld
vrijkomt voor de strijd tegen de armoede. De regering gaat de pensioenen en
het kindergeld optrekken naar bedragen die hoger zullen zijn dan strikt
gezien hoeft volgens de inflatie. De stijging is in de praktijk weinig
spectaculair: de pensioenen stijgen met 40 rand (4 euro) en het kindergeld
gaat omhoog met minder dan 10 rand (1 euro). De aangekondigde
belastingverlaging voor arbeiders zal de regering 10 miljard rand (1 miljoen
euro) kosten.

De hamvraag is wat er terecht zal komen van het plan om een bestaansminimum
uit te keren. De president verklaarde eerder dat er op de begroting geld
wordt vrijgemaakt voor een nieuw en alomvattend systeem van sociale
zekerheid, inclusief een bestaansminimum. Dat laatste is een oude eis van
de vakbonden.

Het is nog niet duidelijk hoe hoog het bestaansminimum zal zijn, maar
waarschijnlijk ligt het bedrag dat de regering vrijdag op ‘budget day’
bekend maakt, veel lager dan wat de vakbonden eisen. Zij ijveren voor een
basic income grant (BIG) van 100 rand (10 euro) per maand. Een coalitie van
vakbonden, kerkelijke en niet-gouvernementele organisaties organiseren
vrijdag een mars op het parlement om die eis kracht bij te zetten.

Mbeki meent dat er geen ruimte is voor een bestaansminimum van 10 euro. De
coalitie meent dat de meerkost kan gefinancierd worden door een extra
belasting voor de hogere inkomenscategorieën.

Farah Khan en Anthony Stoppard

Ref:
ECONOMIE/ZUID-AFRIKA: Belastingverlaging voor Zuid-Afrikaanse arbeiders

JOHANNESBURG, 18 februari (IPS) - De Zuid-Afrikaanse regering stelt vrijdag
haar nieuwe begroting voor. De besparingsmaatregelen en de budgettaire
discipline van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat er nu meer ruimte komt
voor onderwijs, sociale zekerheid en gezondheidszorg. President Thabo Mbeki
maakte al bekend dat arbeiders mogen rekenen op een belastingverlaging en
dat het kindergeld en de pensioenen opgetrokken worden. Er zijn ook
aanwijzingen dat de btw op een aantal basisproducten afgeschaft wordt om de
druk op de allerarmsten te verzachten.

De besparingen van de afgelopen jaren zetten veel kwaad bloed bij vakbonden
en sociale organisaties. Er leven zo’n 22 miljoen Zuid-Afrikanen onder de
armoedegrens en 40 procent van de bevolking is werkloos. Vrijdag zal moeten
blijken of de nieuwe begroting echt een trendbreuk betekent. Ze wordt in
ieder geval zo aangekondigd door de regering.

Eerder bleek al uit de provinciale begrotingen dat er in Zuid-Afrika meer
ruimte komt voor een sociaal beleid. Het budget dat de negen provincies
uitgeven aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale uitkeringen zal tegen
volgend jaar stijgen met 139 miljard rand (13,9 miljard euro), wat een
stijging is met 2,6 procent. Hoe groot de stijging op nationaal niveau zal
bedrag, zal vrijdag moeten blijken.

In ieder geval zullen de budgetten voor onderwijs, gezondheidszorg en
sociale uitkeringen stijgen. Mbeki heeft een plan voor de bestrijding van
de armoede aangekondigd. De president beloofde vorige week dat er meer geld
vrijkomt voor de strijd tegen de armoede. De regering gaat de pensioenen en
het kindergeld optrekken naar bedragen die hoger zullen zijn dan strikt
gezien hoeft volgens de inflatie. De stijging is in de praktijk weinig
spectaculair: de pensioenen stijgen met 40 rand (4 euro) en het kindergeld
gaat omhoog met minder dan 10 rand (1 euro). De aangekondigde
belastingverlaging voor arbeiders zal de regering 10 miljard rand (1 miljoen
euro) kosten.

De hamvraag is wat er terecht zal komen van het plan om een bestaansminimum
uit te keren. De president verklaarde eerder dat er op de begroting geld
wordt vrijgemaakt voor een nieuw en alomvattend systeem van sociale
zekerheid, inclusief een bestaansminimum. Dat laatste is een oude eis van
de vakbonden.

Het is nog niet duidelijk hoe hoog het bestaansminimum zal zijn, maar
waarschijnlijk ligt het bedrag dat de regering vrijdag op ‘budget day’
bekend maakt, veel lager dan wat de vakbonden eisen. Zij ijveren voor een
basic income grant (BIG) van 100 rand (10 euro) per maand. Een coalitie van
vakbonden, kerkelijke en niet-gouvernementele organisaties organiseren
vrijdag een mars op het parlement om die eis kracht bij te zetten.

Mbeki meent dat er geen ruimte is voor een bestaansminimum van 10 euro. De
coalitie meent dat de meerkost kan gefinancierd worden door een extra
belasting voor de hogere inkomenscategorieën