Onderzoek toont aan dat klimaat grote rol speelt in toekomstig stemgedrag

Ruim helft Belgen staat achter bindende klimaatwet

CC0

 

Begin deze maand ondervroegen onderzoeksbureau Burat en de Universiteit Gent in opdracht van de klimaatcoalitie Sign for my Future tweeduizend Belgen. Meer dan de helft (53 procent) zegt voorstander te zijn van een bindende klimaatwet. In Brussel blijkt de steun het grootst met 63 procent, in Vlaanderen en Wallonië is dat respectievelijk 51 en 52 procent.

Veel vertrouwen in de politiek heeft de Belg niet wat betreft klimaatbeleid. Niet alleen vinden zes op tien Belgen dat de politiek onvoldoende doet om de klimaatopwarming tegen te gaan, zeven op de tien ondervraagden willen ook dat de politiek zich bindend laat adviseren en controleren door wetenschappers en experts om het effect van de maatregelen op te volgen. 

De Belg wil ook meer duidelijkheid over het kostenplaatje: 73 procent van de bevraagden wil een transparante berekening van de kosten en 64 procent is vragende partij voor een grootschalig investeringsplan waardoor burgers en bedrijven effectieve klimaatoplossingen kunnen doorvoeren.

Stemgedrag

Slechts 10 procent van de Belgen beschouwt het klimaat niet een dringend probleem dat nu moet worden opgelost. Opvallend: er zijn geen grote verschillen tussen opleidingsniveau, regio of leeftijd.

Van de respondenten zegt 45 procent zijn of haar stemgedrag te zullen laten bepalen door het klimaatprobleem. Bij een op de tien bepaalt het het klimaatprobleem dat stemgedrag zelfs volledig, en bij 35 procent zal het klimaatprobleem de stemkeuze zeker beïnvloeden.

Met name die partijen die een duidelijk standpunt op het vlak van klimaat innemen en die met concrete voorstellen en oplossingen komen, blijken de kiezer te kunnen aanspreken. Hierbij is het van groot belang dat er ook hoop en positiviteit uit deze maatregelen blijkt. In dat verband verklaren zes op de tien Belgen dat ze op een partij willen stemmen die in klimaatmaatregelen kansen ziet om ook in de toekomst onze welvaart en ons welzijn te garanderen.

Niet alleen de politiek

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Een grote meerderheid (68 procent) vindt dat er de komende vijf tot tien jaar een brede samenwerking moet komen van burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Bijna evenveel respondenten (67 procent) staan achter een onafhankelijk controleorgaan dat de effectiviteit van de maatregelen zal controleren en het beleid bijstuurt waar nodig.

De Belg is nog hoopvol: 60 procent gaat ervan uit dat het nog niet te laat is, maar vindt wel dat er ook daadwerkelijk iets moet worden gedaan, omdat het zichzelf niet zal oplossen.

“Sign for my Future vraagt een klimaatwet, een investeringsplan en een onafhankelijke klimaatraad, en de resultaten van dit onderzoek sterken ons in onze opdracht”, zeggen de initiatiefnemers in een reactie op het onderzoek. “Hoog tijd dat de politieke partijen klare taal spreken: welke klimaatdoelstellingen stellen jullie voor 2050 voor, zijn jullie bereid deze juridisch te verankeren en hoe willen jullie dit doen? De bevolking is vragende partij.”

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift