Belg steeds kritischer tegenover ontwikkelingshulp

Nieuws

Belg steeds kritischer tegenover ontwikkelingshulp

Bert De Vriese

27 mei 2010

Hoewel de crisis zijn sporen nalaat in de donaties voor ontwikkelingshulp, blijft de Belgische bevolking voorstander van ontwikkelingshulp. De Belgen worden wel kritischer en willen hun steentje bijdragen door zelf initiatief te nemen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de Belgische bevolking.

De resultaten werden vandaag (donderdag) bekend gemaakt door Pulse, een onderzoeksplatform van onder meer de KULeuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Luik. Hoewel het aantal donaties voor ontwikkelingshulp met 18 procent gedaald is, blijft voor 70 procent van de bevolking de welvaartskloof tussen het Noorden en het Zuiden onaanvaardbaar. Slechts 15 procent van de bevolking staat onverschillig tegenover de armoede in het Zuiden.

Eigen manier

Opvallend is dat de Belgische bevolking een steeds meer kritische houding aanneemt tegenover ontwikkelingshulp. Bij de vraag of de overheid het budget voor ontwikkelingshulp goed spendeert, reageert een kwart van de ondervraagden negatief. Slechts 20 procent is tevreden met de manier waarop het budget wordt besteed, en de helft van de ondervraagden is onverschillig.

Ook over de grootte van het budget lopen de meningen uiteen. Een vijfde van de ondervraagden zou het budget voor ontwikkelingshulp willen verhogen, 23 procent is tegen en ook hier blijft vijftig procent onverschillig.

“Dit is een opmerkelijk resultaat als je weet dat zes jaar geleden nog 51 procent van de bevolking het budget voor ontwikkelingshulp wou verhogen. Voor slechts zes procent mocht het toen wat minder zijn”, zegt Ignace Pollet van het HIVA-KULeuven, die aan het onderzoek meewerkte. “Deze resultaten zijn niet alleen het gevolg van de crisis. Ook het groeiend wantrouwen tegenover solidariteitsacties voor de derde wereld speelt hierbij een rol. Toch blijft de bevolking niet onverschillig en dragen de meeste ondervraagden hun steentje bij op hun eigen manier.”

Transparantie

Zo koopt 53 % regelmatig een product met een Fair Trade- of Max Havelaar-label of nemen ze deel aan inzamelacties of demonstraties. Een groeiende trend is het oprichten van een eigen initiatief. De zogenaamde vierde pijler bestaat al twintig jaar maar is vooral de laatste vijf jaar aan een opmars bezig. “Hoewel dit fenomeen goed is voor het draagvlak, levert het ook soms problemen op”, zegt Peter Moors, directeur-generaal van DGOS, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. “Zo mislukken sommige projecten omdat de contacten met de plaatselijke regeringen mislopen. Ook is een grootschalige aanpak volgens denktanks veel effectiever.”

Om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen zal DGOS transparanter te werk gaan. “Net als de ngo’s vorig jaar deden, zullen we een website oprichten waarop al onze uitbestedingen en resultaten te zien zijn”, zegt Moors. “Ook moeten we in de toekomst meer bekend maken dan enkel de bestedingen, want de mensen willen resultaten zien. We zullen er werk van maken om ook onze resultaten te communiceren, om zo het vertrouwen in ontwikkelingshulp te herstellen.”

Voor de enquête werden duizend vijfhonderd Vlaamse en Waalse inwoners zowel telefonisch als via internet ondervraagd. Het onderzoek zal in 2012 opnieuw worden gehouden om de evoluties en nieuwe trends waar te nemen.