Belgen beginnen expeditie op Congostroom

Nieuws

Belgen beginnen expeditie op Congostroom

Bert De Vriese

20 april 2010

In Kisangani gaan België en Congo samen een onderzoekscentrum voor biodiversiteit oprichten. Als het luchtverkeer het toelaat, vertrekt de voorbereidende expeditie op 26 april in Kisangani. De expeditieleden beginnen daar aan een reis van meer dan een maand op de Congostroom.

Zeventig wetenschappers - dertig uit België, dertig uit Congo en tien uit andere landen – zullen de biodiversiteit in en rond de Congostroom in kaart brengen. Ze volgen de stroom over een afstand van 1750 kilometer van Kisangani tot Kinshasa.
De Congo is de op één na krachtigste rivier ter wereld en is het hart van Centraal-Afrika. De rivier is vandaag nog steeds een belangrijke handelsroute maar is ook erg vervuild. Het stroomgebied van de Congo, 3,7 miljoen vierkante kilometer groot, heeft een enorme biodiversiteit. De recentste onderzoeken in dit gebied dateren uit de koloniale periode en deze gegevens worden met deze expeditie nu geüpdatet. 
“Congo is al goed geëxploreerd maar op de stalen van vijftig jaar geleden kunnen we geen moderne onderzoeken zoals DNA-tests uitvoeren”, zegt Steven Dessein, een onderzoeker van de Nationale Plantentuin in Meise, die tijdens de expeditie bloemplanten zal onderzoeken. “Hoewel we hopen nieuwe planten te ontdekken, zullen we vooral voor een update zorgen van onze huidige kennis over de planten daar. Veel planten zijn ontdekt in de reservaten en botanische centra maar nu zullen we ook andere, nog niet geëxploreerde gebieden onderzoeken.”

Archeologen

Naast biologen nemen ook archeologen, linguïsten en klimaatexperts aan de expeditie deel. “Onze multidisciplinaire aanpak zal het best tot zijn recht komen in Lomami, waar we onze eerste stop houden”, zegt Erik Verheyen, coördinator van de expeditie. “Daar zal gedurende tien dagen een bemonstering gebeuren in een denkbeeldige lijn, dwars door het gebied. Alle verschillende wetenschappers zullen daar samenwerken om zoveel mogelijk dieren te vangen en deze samen met de planten en vegetatie te bestuderen.”
“Op termijn is het de bedoeling dat deze kwantitatieve bemonstering herhaald wordt door de wetenschappers van het nieuwe biodiversiteitcentrum in Kisangani, om zo de evolutie van het gebied in de gaten te houden.”

Vranckx

“Met de resultaten van de expeditie en het nieuwe onderzoekscentrum in Kisangani willen de onderzoekers één van de laatste longen van de aarde beter beschermen”, zegt Rudi Vranckx, VRT-journalist en medebezieler van het project. “Er is al jaren een samenwerking tussen Congolese en Belgische wetenschappers maar het nieuwe onderzoekscentrum voor biodiversiteit in Kisangani en het herbarium in Yangambi zullen deze structuren op een duurzame manier moeten vastleggen. Deze duurzame investering moet het kwetsbare gebied op lange termijn terug weerbaar maken.” 
Het project is voor de journalist een droom die werkelijkheid wordt. “Ik zie de expeditie wel als kers op de taart voor alle inspanningen van de afgelopen twee jaar, maar toch zal ik blij zijn als het project zonder al te veel logistieke problemen achter de rug is.” De Congostroom is heel krachtig en kampt met voortdurend veranderende zandbanken. Om de stroom beter in kaart te brengen zullen geologen er gps-markeringen plaatsen.
Rudi Vranckx reist gedurende drie weken met zijn reportageploeg mee met de expeditie, van Kisangani tot Bumba. Van daaruit zal hij drie keer per week de andere aspecten van Congo live belichten in het journaal. Gelijklopend met de expeditie is er een tentoonstelling over de Congostroom in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, die inzoomt op de mensen, planten en dieren die in of langs de rivier leven.