Belgen en Nederlanders minder bezorgd over milieu dan andere Europeanen

Nieuws

Belgen en Nederlanders minder bezorgd over milieu dan andere Europeanen

Stefania Bianchi

28 maart 2003

De ecologische bewustwording verspreidt zich als een lopend vuurtje in de vijftien Europese landen. Dat blijkt uit de gisteren voorgestelde Eurobarometer, een peiling bij 16.000 Europeanen. Toch zegt meer dan de helft van de Europeanen dat ze niet genoeg geïnformeerd zijn over bepaalde milieuproblemen. België en Nederland scoren slecht

De Eurobarometer concludeert dat de Grieken (zeven op tien) zich het meeste zorgen maken over het milieu, gevolgd door de Luxemburgers, de Italianen, de Portugezen en de Fransen. België bekleedt een relatief zorgeloze 12de plaats. Ongeveer één Belg op vier toont zich “erg bezorgd” over het milieu. In Nederland maken de mensen zich het minst zorgen: slechts één op vijf is daar erg bezorgd over het milieu. De Lage Landen scoren dus bijzonder laag op die bewustzijnsindex. Gemiddeld zegt meer dan één op drie Europeanen “erg bezorgd” te zijn over de verschillende milieuproblemen. De angst voor nucleaire dreigingen is het grootst: zowat één Europeaan op twee maakt zich daar druk over. Nog opmerkelijk: er is geen enkel Europees land waar mannen ecologisch bewuster zijn dan vrouwen.

Veel Europese burgers zeggen ook dat ze te weinig geïnformeerd zijn over de problemen met het milieu. Slechts vier op tien geeft zichzelf een voldoende voor kennis van de problematiek. Meer dan de helft van de ondervraagden weet “genoeg” tot “erg veel” af van natuurrampen, luchtvervuiling, klimaatverandering, stadsproblemen en de ozonlaag – stuk voor stuk eenvoudige of vaak belichte thema’s. Over de uitroeiing van diersoorten en de ontbossing (thema’s die complexer zijn of waaraan de media relatief weinig aandacht besteden) zegt meer dan de helft van de Europeanen te weinig te weten. Het minst bekend (minder dan twee op vijf) zijn zure regen en chemicaliën, transgeen voedsel en industrieel afval.

Professor Daniel Boy, een Parijse onderzoeker die de resultaten analyseerde, weet waarom de meeste Europeanen het gevoel hebben dat ze te weinig weten van het milieu: zeventig procent laat informeert zich via de televisie. Dat cijfer geeft aan dat de mensen wachten tot de informatie in hun schoot valt. Ze ondernemen zelf weinig om ernaar op zoek te gaan, bijvoorbeeld via het internet, zegt Boy.

Margot Wallstroem, de Europese Commissaris voor het Milieu, noemt het onderzoek een bevestiging van de inspanningen van de EU. “De Europeanen zien het milieu duidelijk als een topprioriteit en willen meer actie op Europees niveau.” Dat laatste leidt Wallstroem af uit de antwoorden op de vraag: “Op wel niveau worden de milieubeslissingen het best genomen?”. Een derde van de Europeanen vindt dat Europa het best geplaatst is om over milieuzaken te beslissen. Europa maakt die wens trouwens al jaren waar: meer dan 80 procent van de milieuwetten die vandaag van kracht zijn in de vijftien, zijn van Europese makelij. “Maar we mogen niet op onze lauweren rusten,” vindt Waalstroem.

Op de vraag wat er moet gebeuren om het milieu van de ondergang te redden – zelf iets doen of het aan de overheid overlaten – geeft Europa een verdeeld antwoord. De helft denkt dat individuele acties de negatieve ecologische trends kan ombuigen. De andere helft gelooft dat zuinigheid en het gedoe met biologische afbreekbare middeltjes geen verschil maakt. Die tweedeling tekent zich ook af in de ecologische toekomstperspectieven: de helft van de Europeanen denkt dat het er de komende jaren niet beter op wordt met het milieu. Nog eens de helft gelooft dat striktere regels in combinatie met een strenger toezicht op de bestaande milieuwetten een verschil kunnen maken.