11.11.11 peilt naar solidariteit van de Belg

Belgen zijn sterk voorstander van een doortastend en sociaal klimaatbeleid

Pixabay

Naar jaarlijkse gewoonte trapt ngo-koepel 11.11.11 zijn herfstcampagne op gang met de lancering van de Barometer van de Internationale Solidariteit, een online bevraging van 1000 Belgen. Daaruit blijkt onder meer dat de Belgen sterk voorstander zijn van een doortastend maar sociaal klimaatbeleid.

Hoe solidair is de Belg? Dat is de hoofdvraag die de enquête, uitgevoerd in samenwerking met Knack en peilingbureau Ipsos, probeert te beantwoorden. De barometer geeft enkele opmerkelijke resultaten weer.

Broeikasgassen

Bijna driekwart van de Belgen wil dat het beleid een versnelling hoger schakelt wat betreft de energietransitie. Door de Oekraïnecrisis rijpt het besef dat we moeten inzetten op hernieuwbare energiebronnen om de afhankelijkheid van autocratische regimes met grote olie- en gasvoorraden af te bouwen.

De meeste Belgen staan achter een beleid om de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken.

Een overweldigende meerderheid van de Belgen wil dat de woekerwinsten die veel energiebedrijven momenteel maken extra belast worden. De opbrengst moet dan de impact van de energiecrisis voor de meest kwetsbaren verzachten. Slechts drie procent van de Belgen is tegen een dergelijke maatregel, 80 procent is voor en de rest heeft geen mening.

De meeste van onze landgenoten staan achter een beleid om de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken. Meer dan twee derde van de Belgen wil de Europese uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent verminderen. Net als vorig jaar steunt 66 procent van de Belgen investeringen in hernieuwbare energie om af te stappen van fossiele brandstoffen.

Eerlijke belastingen

Daarnaast is fiscale rechtvaardigheid een absolute topprioriteit voor de Belgen. Meer dan 84 procent wil dat de internationale gemeenschap strenger optreedt tegen belastingparadijzen. Bijna driekwart wil een belasting op grote vermogens, om de sterkste schouders meer te laten bijdragen. En 76 procent steunt het OESO-akkoord voor een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals. Dat moet een einde maken aan belastingontwijking, omdat internationale bedrijven nu vaak hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen vestigen.

Ongeveer evenveel Belgen (74 procent) vindt dat multinationals wettelijk verplicht moeten worden om respect voor mensenrechten en milieu in te bouwen in hun waardenketens.

Hervorming migratie

Over ontwikkelingssamenwerking en migratie zijn de meningen meer verdeeld. Ongeveer een op drie Belgen vindt dat ontwikkelingslanden meer steun moeten krijgen gezien de stijgende armoede wereldwijd. Vorig jaar was dat nog 41 procent. Zo’n 17 procent wil het budget voor ontwikkeling verminderen, tegenover 11 procent in 2021.

Een meerderheid van de bevolking wil het Europese asiel- en migratiebeleid hervormen met oplossingen die vertrekken vanuit mensenrechten en solidariteit.

Er is wel meer steun om de honger in ontwikkelingslanden aan te pakken. Zeven van de tien Belgen wenst de voedselsoevereiniteit van die landen te versterken, meer dan de helft wil een mechanisme invoeren dat de producerende landen verplicht om in geval van crisis voedselhulp aan het Wereldvoedselprogramma te verstrekken.

Een meerderheid van de bevolking wil het Europese asiel- en migratiebeleid hervormen met oplossingen die vertrekken vanuit mensenrechten en solidariteit. Zo’n 66 procent steunt het openen van veilige en legale migratiekanalen. Ongeveer hetzelfde aandeel wil de Dublinverordening herzien (dat bepaalt dat het land waar iemand op de vlucht eerst aankomt verantwoordelijk is voor de asielprocedure). Zij willen asielzoekers eerlijk over de Europese lidstaten verdelen, rekening houdend met de draagkracht van elk land.

Ten slotte is het draagvlak van de Belgen over de regularisatie van mensen zonder papieren opvallend hoog: 54 procent van de Belgen is voorstander van de regularisatie en de toekenning van een werkvergunning aan mensen zonder papieren die al minstens vijf jaar in België wonen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift