Vlaanderen opgeroepen om toxisch schip tegen te houden

Het Japanse schip ‘Global Spirit’ zal vanuit Antwerpen naar West-Afrika varen, om nadien afgebroken te worden in een scheepskerkhof in India. De ngo Shipbreaking Platform heeft een brief gestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij om het schip een halt toe te roepen.

  • @CC Adam Cohn CC BY-NC-ND 2.0 Scheepskerkhof in Bangladesh @CC Adam Cohn CC BY-NC-ND 2.0

In de haven van Antwerpen ligt het schip Global Spirit klaar om tweedehandswagens naar West-Afrika te vervoeren, vooraleer het naar India vaart om daar in een scheepskerkhof afgebroken te worden. De scheepskerkhoven in India, Bangladesh en Pakistan beschikken vaak niet over de juiste infrastructuur om schepen af te breken, zegt Ingvild Jenssen van de ngo Shipbreaking Platform. ‘De schepen bevatten trouwens vaak restanten van olie of andere giftige stoffen. Bovendien zijn de werknemers vaak onderbetaald en werken ze in slechte omstandigheden. Dit jaar zijn al zes mensen overleden, verpletterd onder vallende staalplaten.’

Handelsroute naar een scheepskerkhof

De ngo Shipbreaking Platform heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een brief gestuurd met de vraag het schip tegen te houden. Onder de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) moet Vlaanderen het schip controleren op giftige stoffen voordat het elders afgebroken mag worden.

Volgens Ingvild Jenssen is het nog afwachten hoe de Vlaamse overheid zal reageren. ‘Mogelijk laten ze het schip vertrekken, aangezien het officieel op een handelsroute is naar Afrika. Maar de wetten van afvalverwerking zijn ook geldig voor handelaars. We verwachten dat de overheid erover zal communiceren als Vlaanderen de wet navolgt en het schip een andere bestemming krijgt.’

Het schip werd voor 6,8 miljoen dollar verkocht aan een Indisch scheepskerkhof. ‘Dergelijke scheepskerkhoven kunnen enkel winst maken dankzij goedkope werkkrachten en door de milieubescherming te omzeilen. Ze zijn bovendien slecht of niet uitgerust om giftige residu’s in schepen te behandelen’, aldus Ingvlid Jenssen. 

Delicaat dossier

Volgens Ingvild Jenssen  is het niet ongewoon dat oude schepen van Europa naar scheepskerkhoven van India, Bangladesh of Pakistan varen. Dit geval is toch uitzonderlijk. ‘De geregistreerde eigenaar gaf zelf toe dat het schip ontmanteld zal worden. De meeste eigenaars dienen een vals contract in waarin staat dat het schip nog in gebruik is of gerepareerd zal worden.’

Steven Omeire van de afdeling milieu-inspectie kan nog niet vertellen wat er gebeuren zal. ‘Het is een delicaat dossier en we zijn er volop mee bezig. De beslissing is intern al genomen, maar we kunnen hierover nog niet communiceren. Donderdag zal de beslissing officieel meegedeeld worden.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift